Top 14 # Mẫu Hợp Đồng Chăm Sóc Cây Kiểng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Inkndrinkmarkers.com

Mẫu Hợp Đồng Chăm Sóc Cây Cảnh Hàng Tháng

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC CÂY CẢNH HÀNG THÁNG

Số: … / ….

– Đại diện bởi Ông/Bà………………………………………. Chức vụ:………………………………

– Số CMTND:……………………….. Nơi cấp:…………………….. Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

– Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

– Trụ sở:………………………………………………………………………………………………………..

– Đại diện bởi Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ:……………………………..

– Số CMTND:……………………… Nơi cấp:……………………. Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….

– Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau thoả thuận và ký kết hợp đồng với nội dung gồm những điều khoản sau:

– Bên A tiến hành dịch vụ chăm sóc cây cảnh hàng tháng theo yêu cầu của bên B.

– Lý do bên B yêu cầu thuê dịch vụ:………………………………………………………………….

– Dịch vụ được thực hiện mỗi tháng 1 lần, cố định vào một ngày trong tháng.

– Dịch vụ bao gồm: kiểm tra định kỳ cho cây hàng tháng; kéo dài tuổi thọ cây; bố trí cây phù hợp theo đặc điểm sống; giữ cây luôn tươi mới (vệ sinh lá, lau chậu, tưới nước, bỏ lá bị hư); bổ sung dưỡng chất cho đất khi cây có dấu hiệu thiếu chất và điều trị khi cây bị bệnh.

– Thời hạn hợp đồng:……………………………………………………………………………………..

– Bên A hàng tháng tiến hành việc chăm sóc cây cảnh theo yêu cầu của bên B

– Địa chỉ thực hiện:…………………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện:……………………………………………………………………………………..

– Số lượng cây chăm sóc:………………………………………………………………………………..

– Loại cây:…………………………………………. Kích thước:……………………………………

– Hiện trạng cây:…………………………………………………………………………………………….

– Bên A tiến hành thực hiện theo đúng tiêu chuẩn; có đầy đủ thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động chăm sóc cây.

– Bên B tạo điều kiện cho bên A tiến hành dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng.

– Bên A cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh với chi phí:

+ Phí dịch vụ:…………………………………………………………..

+ Thuế VAT (10%):…………………………………….

Tổng cộng:…………………………………………………………………………..

– Thời gian thanh toán:………………………………………………………………

– Phương thức thanh toán:……………………………………………………………

– Địa điểm thanh toán:……………………………………………………………….

– Trường hợp bên B chậm thanh toán thì sẽ chịu thêm phí:………………………….

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Có quyền được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận của hai bên.

– Được sử dụng các cơ sở vật chất cần thiết để chăm sóc cây nhưng không được lạm dụng thuốc và hoá chất trong quá trình chăm sóc.

– Có trách nhiệm thực hiện dịch vụ đúng theo hợp đồng, đảm bảo tình trạng cây đúng theo yêu cầu của bên B.

– Chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị của cây nếu như làm chết cây, giá trị cây do hai bên tự thoả thuận.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Có quyền kiểm tra và đánh giá quá trình chăm sóc của bên A.

– Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo thoả thuận trong hợp đồng.

– Có nghĩa vụ thực hiện theo chỉ định của chuyên gia chăm sóc của bên A để tạo điều kiện cho cây phát triển trong môi trường tốt nhất. Trường hợp phát hiện gây bị bệnh hay có vấn đề thì báo ngay cho bên A biết để kịp thời khắc phục.

– Trường hợp bên B không thực hiện theo ý kiến tư vấn của bên A thì vấn đề xảy ra với cây bên B sẽ tự chịu trách nhiệm.

– Trường hợp bên A chăm sóc cây không đạt yêu cầu của bên B thì bên A phải hoàn trả lại chi phí thanh toán cho bên B.

– Trường hợp bên B chậm trễ trong việc tiến hành chăm sóc cây thì phải báo ngay cho bên A biết, nếu việc chậm trễ này gây ảnh hưởng, thiệt hại đến cây thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường.

– Trường hợp lỗi do bên B mà bên A không thể tiến hành việc chăm sóc cây dẫn đến cây bị hư hỏng thì bên A không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

– Mọi tranh chấp phát sinh được hai bên ưu tiên giải quyết bằng phương án hoà giải hoặc thương lượng, trường hợp không thể thương lượng được thì một trong hai bên có quyền làm đơn yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng hết hiệu lực khi công việc được hoàn thành hoặc do hai bên tự thoả thuận. Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A BÊN B (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn. Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệLuật sư – Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Mẫu Hợp Đồng Cung Cấp Chăm Sóc Cây Cảnh

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 10 năm 2017 HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: Cung cấp, chăm sóc cây cảnh)

Giữa………và……………………. Căn cứ vào Luật thương mại năm 2005 Căn cứ vào Luật trọng tài thương mại năm 2010 Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015 Căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng của hai bên

Hôm nay này tháng năm tại trụ sở chính của công ty………………chúng tôi gồm có:

Bên A:

Trụ sở chính:

Đại diện: Ông Chức vụ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email:

Văn phòng giao dịch:

Số tài khoản:

Bên B:

Trụ sở chính:

Đại diện: Chức vụ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email:

Văn phòng giao dịch:

Số tài khoản:

Chúng tôi cùng ngồi lại bàn bạc, thỏa thuận những vấn đề như sau:

Mục I: Thoả thuận giữa hai bên

Bên A sẽ cung cấp cây cảnh và nguyên vật liệu chăm sóc cây cảnh cho Bên B, Bao gồm:

Theo thỏa thuận, Bên A sẽ cung cấp cây cảnh và vật liệu chăm sóc cây cảnh cho Bên B theo điều 1. Chất lượng của các nguyên vật liệu, cây cảnh phải được kiểm định dựa theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy định và Bên A sẽ giao hàng cho Bên B hai tháng một lần vào ngày…. bắt đầu từ ngày………. Đồng thời Bên A sẽ cử nhân viên kiểm định chất lượng cùng Bên B kiểm tra hàng hóa ( Điều 1) khi giao hàng.

Bên A sẽ giao hàng cho Bên B bằng ô tô và phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn của hàng hóa đến khi Bên B nhận hàng.

Địa chỉ giao hàng:

Địa chỉ nhận hàng:

Mục II: Thanh toán

1. Số tiền thanh toán :

Tổng số tiền phải thanh toán là:

2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán qua ngân hàng:

Đồng tiền thanh toán:

3. Thời hạn thanh toán

Bên A sẽ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho Bên B vào ngày:

Mục III: Quyền của mỗi bên

1. Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay đổi giá cả của sản phẩm nếu thị trường có thay đổi, báo lại cho Bên B trước thời gian giao hàng bằng văn bản và được Bên B đồng ý bằng văn bản sau ngày nhận văn bản của Bên A( không quá 4 ngày).

2. Bên A có quyền thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa cho Bên B nhưng vẫn đảm bảo được thời gian giao hàng, chất lượng, tiêu chuẩn của hàng hóa.

3. Bên A có quyền thay đổi phương thức và thời hạn thanh toán hàng hóa, địa điểm giao, nhận hàng ( có văn bản báo cáo rõ với Bên B và được Bên B trả lời bằng văn bản).

4. Bên A có quyền thu hồi lại hàng hóa khi đến ngày giao nhận hàng mà bên B không có người đại diện nhận hàng, hay khi Bên B chưa thành toán đúng thời hạn cho Bên A theo thỏa thuận tại điều 4.

5. Bên A có quyền thay đổi mẫu mã của hàng hóa khi có văn bản báo cáo với Bên B về việc thay đổi và đã có văn bản trả lời đồng ý.

1. Bên B có quyền chuyển vị trí nhận hàng khi có văn bản thông báo với bên A và có văn bản trả lời đồng ý của Bên A.

2. Bên B có quyền kiểm tra chất lượng hàng hóa khi hàng đến nơi nhận hàng cùng với sự giám sát, kiểm tra của nhân viên kiểm định của Bên A và có văn bản báo cáo cho Bên A.

3. Bên B có quyền yêu cầu thay đổi giá cả nếu thấy giá cả của hàng hóa không phù hợp với thị trường (có văn bản thông báo và được sự đồng ý của Bên A).

4. Bên B có quyền yêu cầu đổi trả lại hàng hóa nếu hàng hóa không đạt chất lượng, tiêu chuẩn được thỏa thuận theo mục I.

5. Bên B có quyền không nhận hàng nếu Bên A giao hàng không đúng thời hạn như thỏa thuận đã quy định tại điều 2.

6. Bên B có quyền khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bên A phải bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu Bên A vi phạm hợp đồng mà không cần báo trước.

7. Bên B có quyền bổ sung thêm các nghĩa vụ của bên B vào hợp đồng khi có các trường hợp bất lợi xảy ra cho bên B đồng thời có lợi cho Bên A.

Mục IV: Nghĩa vụ của mỗi bên

1. Bên A phải chuyển giao hàng hóa đúng vị trí, thời hạn quy định tại điều 2.

2. Bên A phải kiểm tra chất lượng, tiêu hàng hóa trước khi vận chuyển và có văn bản báo cáo, chứng thực kết quả với Bên B.

3. Bên A phải đưa ra giá cả phải phù hợp với thị trường( nếu có chênh lệch thì không chênh lệch quá lớn) và có văn bẩn thông báo trước cho bên B.

4. Bên A phải nhận lại, thu hồi hàng kém chất lượng, không phù hợp với các thỏa thuận ở mục I và đổi, trả lại hàng đúng chất lượng, tiêu chuẩn cho bên B mà Bên B không phải trả bất kì khoản chi phí nào.

5. Bên A không được hủy hợp đồng khi chưa hết hạn hợp đồng với bất kì lí do nào.

6. Bên A phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B khi có các khiếu nại, tố cáo của bên B.

1. Bên B phải đảm bảo về mặt thời gian và tiến độ nhận hàng.

2. Bên B phải báo cáo với bên A về tình hình nhận hàng, chất lượng hàng hóa trước thời điểm nhập kho bằng văn bản chứng thực.

3. Bên B phải chịu trách nhiệm với chất lượng hàng hóa kể từ thời điểm nhập kho.

4. Bên B phải hỗ trợ Bên A trong việc vận chuyển khi hàng đến khu vực của bên B.

5. Bên B phải chấp nhận giá cả khi có thay đổi, dựa trên thị trường, và khi có thông báo chính thức bằng văn bản cuẩ Bên A.

6. Bên B không được hủy hợp đồng khi chưa hết hạn hợp đồng với bất kì lí do nào.

Mục V: Tranh chấp hợp đồng

Vi phạm hợp đồng đối với chúng tôi là chậm thanh toán, chậm giao hàng, gửi văn bản thông báo không trả lời hay trả lời chậm quá thời hạn 4 ngày kể từ ngày gửi thông báo( trừ trường hợp chứng minh là có lí do khách quan).

Khi Bên…… vi phạm nghĩa vụ khi thực hiện Hợp đồng khi……… (lí do), nên Bên A phải bồi thường cho Bên…… (tương ứng không quá ……% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm). Ngoài ra nếu vi phạm gây hại cho bên B về mặt thực tế sẽ phải bồi thường thiệt hại toàn bộ với:

Tổng số tiền phải bồi thường:

Về cách thức bồi thường: Bên A sẽ bồi thường bằng cách chuyển trực tiếp số tiền bồi thường qua ngân hàng…….. chi nhánh…

Thời hạn bồi thường: 7 ngày kể từ khi có quyết định bồi thường của cơ quan có thẩm quyền.

Mục VI: Một số trường hợp bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính chất khách quan, nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: bão lũ, giông tố, mưa to, động đất, hỏa hoạn,… các sự kiện khác chưa lường trước được. Mọi hình thức tẩy chay, đình công, chiếm giữu nhà xưởng, và cơ sở ngưng việc của người đang mong tìm miễn giảm.

2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do một trong những sự kiện bất khả kháng trên sẽ không là nguyên nhân để bên kia chấm dứt hợp đồng. Bên vi phạm do sự kiện bất khả kháng gây ra sẽ được miễn trách nhiệm. Bên bị ảnh hưởng bởi những sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp thay thế hợp lí nhằm khắc phục, làm hạn chế tối đa những ảnh hưởng, hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra; phải thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng gây ra không quá 2 ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra.

3. Sau sự kiện bất khả kháng, hai bên cùng bàn bạc, thoả thuận lại, thống nhất các điều khoản do sự kiện bất khả kháng gây ra.

4. Các trường hợp không được nhắc tới sẽ không được tính vào trường hợp bất khả kháng và sẽ bị truy cứu trách nhiệm như bình thường.

Mục VII: Giải quyết tranh chấp Mục VIII: Hiệu lực hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng đúng với các điều khoản nêu trên trong thời gian 5 năm kể từ ngày kí kết.

2. Hợp đồng được lập thành ……. trang, 4 bản( bao gồm 2 bản gốc, 2 bản photo đã công chứng), bên B lưu giữ 2 bản ( 1 bản gốc và 1 bản sao), bên A lưu giữ 2 bản( 1 bản gốc và 1 bản sao). Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí.

Đại diện Bên A kí: Đại diện Bên B kí:

Làm Mẫu Hợp Đồng Thuê Chăm Sóc Cây Cảnh Ngày Tết Có Khó Không?

Dịch vụ chăm sóc cây cảnh ngày Tết là gì

Dịch vụ chăm sóc cây cảnh ngày Tết là dịch vụ thay bạn chăm sóc cây của công ty cây cảnh. Theo đó, công ty cây cảnh sẽ cử nhân viên kỹ thuật chuyên biệt để chăm sóc cây, giúp cây duy trì vẻ đẹp vốn có và sức sống của cây, tránh tình trạng cây không được chăm sóc, chăm sóc sai cách dẫn đến cây có thể bị chết, héo hoặc mất đi vẻ đẹp ngoại hình.

Ưu điểm của dịch vụ chăm sóc cây cảnh có thể kể đến như:

Tiết kiệm chi phí

Thuê chăm sóc cây cảnh ngày Tết tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm thời gian

Chăm sóc cây cảnh thuê ngày Tết rất phù hợp với những người bận rộn, những người ít có thời gian chăm sóc cây. Nguyên nhân là việc chăm sóc cây cảnh không chỉ dừng lại ở tưới nước, tỉa cây mà còn phải chăm bón phân, thay đất, tỉa cành sao cho cây đẹp và phát triển tốt nhất.

Cây sinh trưởng tốt hơn

Đối với việc chăm sóc cây cảnh, thuê một đơn vị chuyên chăm sóc cây sẽ giúp khách hàng an tâm về sự phát triển của cây do nhân viên chăm sóc hiểu rõ đặc tính phát triển và có kỹ thuật chăm sóc tốt. Khác so với tự chăm sóc theo cảm tính có thể khiến cây còi cọc, chậm lớn, sâu bệnh, thậm chí là bị chết cây.

Cây mai đẹp khi được chăm sóc kĩ

Mẫu hợp đồng thuê chăm sóc cây cảnh ngày Tết

Để có những ràng buộc pháp lý giữa công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh và khách hàng thuê dịch vụ chăm sóc cây, bản mẫu hợp đồng thuê chăm sóc cây cảnh ngày Tết sẽ đóng vai trò như một văn bản quy định quyền và nhiệm vụ của hai bên. Theo đó, một văn bản hợp đồng chăm sóc cây cảnh ngoài những vấn đề trình bày, thể thức như được quy định về văn bản hành chính thì còn cần có các mục sau:

Bên thuê và bên cung cấp dịch vụ: đảm bảo ghi rõ thông tin người đại diện pháp lý.

Nội dung hợp đồng chăm sóc cây: ghi rõ số cây, loại cây, thời gian chăm sóc, cách thức chăm sóc

Thời gian hợp đồng: thời gian hợp đồng có hiệu lực, tương đương với số ngày bên thuê thuê dịch vụ chăm sóc

Giá cả, chi phí, cách thanh toán: thông tin chính xác về giá cả, chi phí của dịch vụ chăm sóc cây bao gồm cả các khoản phụ phí như hai bên thỏa thuận với nhau

Quyền lợi và nghĩa vụ các bên: làm rõ quyền của mỗi bên và nhiệm vụ đối với hợp đồng

Vi phạm hợp đồng: cách thức giải quyết của hai bên khi một trong hai bên hoặc cả hai vi phạm hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng: cách giải quyết khi một bên đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng hoặc cả hai bên cùng chấm dứt hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng: cách thức giải quyết tranh chấp xảy ra nếu hai bên không thể tự thỏa thuận

Như vậy, mẫu hợp đồng thuê chăm sóc cây cảnh ngày Tết là một văn bản thuộc hợp đồng mua bán dân sự và phụ thuộc nhiều vào thỏa thuận giữa người mua và người cung cấp dịch vụ. Thực tế, không nhất thiết phải cứng nhắc như trong văn bản hợp đồng đã ghi. Tuy nhiên, hai bên đều cần có trách nhiệm với bên còn lại và mọi sự thay đổi đều cần được sự chấp thuận song phương.

Thuê dịch vụ chăm sóc để cây luôn xanh

Nên lưu ý gì khi làm hợp đồng thuê chăm sóc cây cảnh

Khi làm hợp đồng chăm sóc cây cảnh, bạn cần lưu ý

Kiểm tra kỹ trước khi ký hợp đồng

Tính pháp lý của hợp đồng: Mặc dù hợp đồng thuê chăm sóc cây phụ thuộc tương đối nhiều vào sự thỏa thuận của hai bên. Song nếu hợp đồng thiếu đi tính pháp lý thì trường hợp tranh chấp tòa án không thể giải quyết

Đơn vị cung cấp dịch vụ: Những rắc rối trong quá trình thuê dịch vụ là điều không ai mong muốn. Bạn hãy tìm đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cây uy tín để giảm thiểu rủi ro.

Các điều khoản, quyền và nhiệm vụ của mỗi bên: hiểu và nắm rõ quyền, nhiệm vụ khi ký kết hợp đồng sẽ giúp bạn thuê dịch vụ chăm sóc cây thuận lợi hơn.

Hợp Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh bao gồm những rất nhiều điều khoản thể hiện sự thống nhất thỏa thuận của các bên trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh. Điển hình có thể nói đến các hoạt động như: nhân lực đáp ứng đủ kinh nghiệm và tiêu chuẩn để chăm sóc, trồng cây đúng chất lượng và tiến độ; Kiểm soát việc chăm sóc và trồng cây cảnh sao cho đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này. Trong trường hợp việc chăm sóc và trồng các cây cảnh không đúng theo thỏa thuận không đúng kỹ thuật gây thiệt hại, thì bên cung cấp dịch vụ bằng chi phí của mình, phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại gây ra.

Định nghĩa Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ chăm sóc cây cảnh thực hiện công việc được thuê, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.

Mục đích của Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Theo Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh, bên cung cấp dịch vụ cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh theo yêu cầu tại các vị trí, với những công việc cụ thể như sau:

Kiểm tra, chăm sóc, theo dõi sự phát triển cây cảnh;

Đảm bảo các yêu cầu của bên thuê dịch vụ ví dụ như dáng cây, thế cây, độ hoa, trái;

Đưa ra đề nghị, lời khuyên và thực hiện khi có sự chấp thuận;

Hướng dẫn soạn Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh cần có những điều khoản sau để trở nên chặt chẽ và an toàn hơn:

Đặc biệt, các bên cần lưu ý tới một khía cạnh hay xảy ra tranh chấp tại dạng Hợp đồng này đó là khi có căn cứ để kết luận bên cung cấp dịch vụ tự ý bỏ việc hoặc không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt theo đánh giá khách quan, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào bên cạnh các trách nhiệm bồi thường nếu có.

1. Mẫu Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC CÂY CẢNH

Số:…./HĐCSCC

– Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ:Luật thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A : ……………

Địa chỉ trụ sở:…………………

Mã số thuế:……………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B : ……….

Địa chỉ trụ sở:………………

Mã số thuế:……………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1.1.Bên thuê giao cho bên nhận thuê cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh các vị trì, cụ thể như sau:

-Kiểm tra, chăm sóc, bảo quản cây cảnh tại khuôn viên công trình ……………bao gồm các nội dung sau:

+Tưới nước, chăm sóc cây, hoa, cỏ;

+Cắt tỉa cành, uốn sửa, tạo dáng cây cảnh, bồn hoa, cây đương viền, thảm cỏ;

+Cắt xén cỏ, nhổ cỏ dại;

+Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây, cỏ;

+Kiểm tra sâu, bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu, bệnh( nếu có) và kịp thời điều trị

-Đảm bảo cây cảnh tại khuôn viên công trình…………….

– Kiểm tra, đề xuất cho công ty biết khi cần bổ dung đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

-Trồng và chăm sóc các cây thay thế, bổ sung khi có yêu cầu.

1.2.Thời gian làm việc

-Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Bố trí nhân sự đảm bảo chăm sóc cây xanh, cây cảnh phát triển tốt các vị trí.

-Các ngày lễ, tết khi có yêu cầu đột xuất bên thuê sẽ thông báo cho bên nhận thuê trước 1 ngày.

Điều 2. Thời gian và hình thức thanh toán

2.1 Thời gian thực hiện: Từ ngày…………..đến…………….

Giá trị hợp đồng trọn gói: ………………

2.2 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

2.3 Phương thức thanh toán:

-Căn cứ biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện trong tháng.Bên thuê sẽ chi tạm thanh toán 85% thuê vào các ngày 5 hàng tháng.

-Hai bên sẽ quyết toán và thanh lý hợp đồng vào cuối kỳ kết thúc hợp đồng và bên nhân phải cung cấp đầy đủ chứng từ, hoá đơn tài chính hợp lệ cho Bên thuê.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ bên thuê

-Kiểm tra các loại cây cảnh trong khuôn viên công trình…….nếu phát hiện ra cây bị héo, úa, nhiễm bệnh,… thì báo cho bên B khắc phục kịp thời.

-Kết hợp với bên B mua sắm: phân bón, đất, cây cảnh để trồng dặm hoặc bổ sung khi có yêu cầu. Mọi chi phí do bên A thanh toán.

-Bên A được phép yêu cầu trồng bổ sung, thay thế các loại cây cảnh trong khuân viên hiện có, các chi phí vật tư, cây trồng, nhân công phát sinh quá 2 công do bên A chịu.

-Thanh toán tiền thuê dịch vụ đúng theo nội dung của Điều 2 hợp đồng.

– Hướng dẫn và giám sát Bên nhận thuê thực hiện công việc được giao; phổ biến các nội

quy và các quy định của Công ty, cung cấp các điều kiện, vật chất cần thiết cho Bên nhận thuê theo yêu cầu của công việc.

– Thông báo cho Bên nhận thuê biết khi có công việc đột xuất trước 01 ngày.

– Kiểm tra, trao đổi công việc trực tiếp với các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng .

– Khi bên nhận thuê không thực hiện đúng theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng

hoặc tự ý bỏ việc, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Trường hợp Bên nhận thuê không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

-Tự túc tổ chức phương tiện đi lại đáp ứng nhu cầu công việc.

– Bảo đảm đầy đủ số nhân công, có lý lịch rõ ràng, đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu công việc.

– Chấp hành thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty về an toàn lao động, an toàn PCCN, tổ chức công việc với thời gian và nhiệm vụ hợp lý.

– Phải bảo quản giữ gìn tài sản, vật tư mà Bên thuê đã giao cho Bên nhận thuê sử dụng, báo cáo kịp thời thay mới các công cụ dụng cụ bị hư hỏng.

– Nếu Bên nhận thuê làm mất mát, hư hỏng tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư do chủ quan cố ý phải bồi thường theo giá trị tại thời điểm xảy ra mất mát.

-Thông báo trước 1 tháng khi muốn chấm dứt hợp đồng.

-Khi Bên thuê không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên nhận thuê, Bên nhận thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Thông báo trao đổi kịp thời cho Bên thuê biết các vướng mắc khi thực hiện công việc cần khắc phục (nếu có).

Điều 4. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 5 : Vi phạm và chế tài

5.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

5.2. Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 5.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 6 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

-Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

– Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

BÊN A(ký và ghi rõ họ tên)BÊN B(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

2. Mẫu Hợp đồng cung cấp và trồng cây xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ TRỒNG CÂY XANH

Số:…./…..

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13

Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH1

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Căn cứ Luật Giao Thông Đường Bộ 23/2008/QH12

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………………

Địa chỉ: …………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp và trồng  cây xanh cho bên B nhằm mục đích trồng cây làm đẹp mỹ quan đô thị nâng cao  cho tuyến phố thêm xanh, giảm ô  nhiễm, tiếng ồn, khói bụi

Bên A thực hiện trông cây cho bên B trên Diện tích :…….  Dọc vỉa hè Ao cá, cách 20m trồng 1 cây

Loại cây: cây dừa cảnh

Diện tích hố trồng câu: chiều rộng, độ sâu:….

Tên gọi khác: cây cau vàng, cây cau tre, cây cau cọ…

Tên tiếng anh là dypsis lutescens

Tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens, Areca lutescens

Họ: Dypsis

Địa điểm đoạn đường bán kính 10km khu vực Ngã Tư Ao Cá thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh nơi quốc lộ 18 chạy qua

Số lượng cây :

Thời gian bảo hành

Điều 2: Cách thức thực hiện

Đặc điểm: Cây dừa cảnh là cây thuộc loài thực vật có hoa. Về hình dáng nhìn cây dừa cảnh có nét vừa giống dừa vừa giống cau, hân cây dừa cảnh hơi cong cong giống còn lá thì xẻ dài giống như họ nhà Dừa, bên cạnh đó hoa và quả của nó lại có đặc điểm nổi bật giống như họ nhà cau

Trình trạng cây được bên A cung cấp cho bên B được xác định theo những tiêu chí : bề ngang của cây, độ cao của cây, độ rộng của tán lá, độ lớn của gốc,…

Bên A cung cấp cho bên b cũng giấy tờ chứng minh nguồn gốc của cá cây dừa cảnh mà bên A cung cấp cho bên B

Khi bên A giao cho bên B cây vẫn sẽ được bọc trong bầu đất, cây được vận chuyển bằng ô tô và giao cho bên B vào ngày:………….

Bên A giao trực tiếp cho ông K, sinh năm: 1971, chức vụ: giám sát viên, chứng minh thư số: 101309038

Người giám sát và kiểm tra trực tiếp số lượng cây, chất lượng cây, tình trạng có thể nhận thấy bằng mắt khi bên A giao đến là: ông K ( khi ông K nhận cây từ bên A bàn giao phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên)

   Vào ngày:………. Bên A sẽ tiến hàng trồng cây trực tiếp tại……………..

Số lượng xe vận chuyển cây:

Số lượng nhân công trồng cây

Thời gian trồng cây

Thời gian chăm sóc cây:

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý cung cấp toàn bộ số lượng cây dừa cảnh cho bên B với giá là:…………

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng

Giá trên là toàn bộ các chi phí để bên A hoàn thành công việc cung cấp và trồng cây bao gồm cả các chi phí giá cây, vậ chuyển cây, trồng cây, chăm sóc cây, chi phí công cụ, trang bị, bảo hộ lao động, chi phí cho việc thay đổi cây nếu cây không đạt tiêu chuẩn. ngoài ra bên B không cung cấp hay thanh toán thêm bất kì phụ phí nào khác nữa (điều khoản có lợi cho bên B)

Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng

Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần

Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Thời hạn thanh toán

Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ (bên B chịu hoàn toàn

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có quyền nhận thanh toán và yêu cầu bên B thanh toán theo thỏa thuận và yêu cầu bên B cung cấp thông tin và tạo điều kiện về địa điểm thực hiện công việc.

Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay đổi đơn giá cây theo thỏa thuận nêu trên nếu thị trường có thay đổi, báo lại cho Bên B trước thời gian gửi hồ sơ thanh toán bằng văn bản và được Bên B đồng ý bằng văn bản sau ngày nhận văn bản của Bên A ( không quá 4 ngày).

Bên A có quyền thay đổi phương thức vận chuyển cây để thực hiện trồng cho Bên B nhưng vẫn đảm bảo được thời gian, chất lượng, tiêu chuẩn của cây.

Bên A đảm bảo Nhân công đáp ứng đủ kinh nghiệm  và tiêu chuẩn để trồng cây đúng chất lượng và tiến độ

Bên A có nghĩa vụ thực hiện công việc theo thỏa thuận. Trồng cây cảnh đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này và theo yêu cầu của Bên B. Trong trường hợp Bên A trồng các cây cảnh không đúng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này, thì Bên A bằng chi phí của mình, phải đổi các cây cảnh khác theo đúng thỏa thuận trong vòng 05 ngày kể từ khi Bên B từ chối nhận cây.

Thông báo cho bên B khi có sự thay đổi về giá và các vấn đề phát sinh khi thực hiện công việc và thay đổi khi có sự đồng ý của bên b và phải lập thành văn bản có chữ kí của hai bên

Chịu mọi chi phí trong việc thay đổi và chăm sóc cây, vận chuyển cây, chất lượng cây.

Đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi trồng và sau khi trồng cây

Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có quyền yêu cầu bên A thực hiện đúng nội dung công việc thỏa thuận.

Giám sát tiến độ, kiểm tra chất lượng và yêu cầu đổi cây trồng nếu cây trồng không đạt chất lượng, tiêu chuẩn được thỏa thuận hoặc sau khi trồng cây không sinh trưởng mà trong phạm vi chất lượng thực hiện công việc của bên A.

Quyền từ chối yêu cầu tăng giá của bên A,

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên A theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

Tạo điều kiện, cung cấp thông tin về địa điểm cho bên A thực hiện công việc của mình.

Trả lời bằng văn bản khi có yêu cầu của bên A.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các điều kiện thời tiết như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và các sự kiện khách quan khác không năm trong sự kiểm soát của bên bị ảnh hưởng và bên này đã nỗ lực hợp tác để giảm thiểu hậu quả xảy ra mà không khắc phục được thì hai bên sẽ thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, có lập thành văn bản và có chữ kí của hai bên

Bất kể nguyên nhân nào khác, nếu bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ……….. ngày kể từ ngày có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà không báo với bên còn lại thì bên còn lại có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp bên B chậm thực hiên nghĩa vụ thanh toán, bên B phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp bên A chậm bàn giao, chậm tiên độ trồng cây, hay gây ô nhiễm môi trường trog quá trình thực hiện hợp đồng bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại bằng 300% giá trị hợp đồng.

– Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng   

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này  và không gia hạn thêm

Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng

Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Bên A Bên B

5

/

5

(

3

bình chọn

)