Trồng Lan Bán Thủy Canh

--- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Thuật Trồng Lan Hồ Điệp
 • Tưới Nước Cho Lan Dendro Bao Lâu Một Lần?
 • Thiết Kế Vườn Chọn Giống Chăm Sóc Lan
 • Trồng Lan Với Rêu
 • Môi Trường, Giá Thể Trồng Hoa Lan
 • Trồng Lan Bán Thủy Canh: Hoa lan luôn luôn là niềm đam mê đối với tôi. Chúng khiến tôi mê mẩn mỗi khi tôi tới Lowes hoặc Home Depot, và thậm chí là cả ở trong các tiệm tạp hóa; tôi biết bạn đã nghe câu chuyện này trước khi….

  Kinh nghiệm trồng lan Bán Thủy Canh

  Why I use semi-hydroponics  / Vì sao tôi trồng lan bán thủy canh

  I have been growing orchids for 7 years now…well killing them at first, but really becoming successful within these last 4 to 5 years. My success wasn’t a result of the months of researching their culture, high tech fertilizers, or the eventual investment in a greenhouse. The secret was in a little clay pellet. 

  Orchids were always a passing interest for me. They flirted with me every time I went to a Lowes or Home Depot, and even at the grocery store; I know you’ve heard this story before… 

  Tôi trồng lan đến nay đã được 7 năm….thời gian đầu cũng bị chết nhiều, nhưng tôi đã thành công vào khoảng năm thứ 4-5 kể từ khi mới bắt đầu trồng lan. Thành công của tôi không phải là kết quả của quá trình tìm hiểu các điều kiện nuôi trồng lan hàng tháng, sử dụng phân bón công nghệ cao, hay đầu tư vào một nhà kính. Bí quyết chỉ nằm ở các viên sỏi nhẹ.

  Hoa lan luôn luôn là niềm đam mê đối với tôi. Chúng khiến tôi mê mẩn mỗi khi tôi tới Lowes hoặc Home Depot, và thậm chí là cả ở trong các tiệm tạp hóa; tôi biết bạn đã nghe câu chuyện này trước khi….

  It wasn’t till I bought my first orchid, a striking yellow Oncidium calling herself ‘Sweet Sugar’. I took her home not having a clue how to care for her, but having inherited my parent’s green thumb, I had a good idea.

  The flowers lasted for weeks and I was starting to want to try the other types. I brought home a few Phalaenopsis in bloom and put them with ‘Sweet Sugar’. Well to my surprise, within a week, the leaves on the phalaenopsis were shriveling, the flowers were falling off, and it was very obvious I didn’t know what I was doing.

  Intrigued as to why I could not grow them, I bought book after book on orchid culture, thus beginning my obsession. After about a month of reading online and off, I felt confident I could do this. I had learned that Phalaenopsis do not like a full southern exposure and quickly cook, and I was desperate for redemption. 

  Cho đến khi tôi mang về một cây lan đầu tiên, đó là một cây Vũ nữ vàng ấn tượng tôi gọi em nó là “Sweet Sugar – Đường mật”. Tôi mang em nó về nhà mà không có chỗ để chăm sóc em nó, nhưng do được thừa hưởng sự mát tay của cha mẹ, tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời. Hoa kéo dài được vài tuần và tôi đã bắt đầu muốn thử nghiệm với các loại khác.

  Tôi mang về nhà vài cây Hồ điệp đang hoa và đặt chúng cùng với em “Sweet Sugar”. Tôi đã bất ngờ, trong vòng 1 tuần, lá trên cây Hồ điệp đã úa vàng, hoa rụng và rõ ràng là tôi không biết những gì tôi đã làm. Vấn đề là tại sao tôi không thể trồng chúng, tôi đã mua hết cuốn sách này đến cuốn sách khác về cách trồng lan, điều đó ám ảnh tôi.

  Sau khoảng một tháng đọc sách trực tuyến trên mạng và bên ngoài, tôi đã tự tin làm điều mình biết. Tôi đã học được rằng lan Hồ Điệp không thích nhiều ánh sáng và thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, và tôi đã liều để chuộc lại lỗi lầm.

  As the months passed I collected orchid after orchid, some looking scragglier than others, and I acquired quite a collection; one that I couldn’t re-bloom. Darling wife says she wants her living room back…time for a greenhouse you say? 

  Ok, with greenhouse built and orchids loaded, I started seeing improvements in foliage, no more pleating of the leaves due to low humidity, and better over all growth. And with some education on nutrition, I was beginning to understand what these orchids needed; eventually being rewarded with flowers. 

  Vài tháng trôi qua tôi sưu tập hết cây lan này đến cây lan khác, thêm một số loại linh tinh khác, và tôi đã có một bộ sưu tập kha khá; một vài cây không trổ hoa lại. Người vợ yêu của tôi nói rằng cô ấy lại muốn hoa lan trong phòng khách…

  Ok, với nhà kính xây dựng và hoa lan trong đó, tôi đã bắt đầu nhìn thấy những tiến bộ trong tán lá, không có thêm những nếp nhăn nheo trên lá do thiếu độ ẩm, và các giả hành phát triển tốt hơn. Và với việc tìm hiểu thêm về dinh dưỡng cho cây trồng, tôi đã bắt đầu biết hoa lan cần gì, thành quả cuối cùng là được thưởng thức các bông hoa.

  Where do those clay pellets come into play? I’ll tell you. As the months passed I was having varying success. Good with the more common Phalaenopsis, Oncidium, and Dendrobium, but I was drawn to the more exotic; so many wonderful varieties. Why couldn’t I grow them? So I bought bunches of them, I had a greenhouse now mind you, I am an orchid grower now. Well… Struggling with failure I stumbled across a new culture for growing orchids. It was called Semi-hydroponics. 

  ‘Semi’ because the use of pumps and timers and a whole big system wasn’t needed, but the hydroponics benefits were available in a pot full of expanded clay pellets. So I bought a starter kit containing pots with holes in them that held a specific amount of water, those clay pellets, a rooting hormone, and a urea free orchid fertilizer. Within a month I was surprised to see a flurry of new roots starting. Within a few more months I was seeing an exponential growth improvement. 

  Dùng những viên sỏi nhẹ như thế nào? Tôi sẽ kể bạn nghe. Thời gian qua tôi đã chuyển đổi thành công. Tốt đối với hầu hết các giống lan phổ thông như Hồ Điệp, vũ nữ và Denro, nhưng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho các giống lan tuyệt vời khác.

  Tại sao tôi không thể trồng được chúng? Vì vậy tôi đã mua hàng đống lan, tôi đã có một cái nhà kính như bạn đã biết, bây giờ tôi là một người trồng lan. Vâng…đấu tranh với những thất bại tôi đã tình cờ phát hiện ra một cách trồng lan mới. Cái đó được gọi là Bán Thủy canh.

  Gọi là “Bán – semi” bởi vì với cách trồng này thì việc sử dụng các máy bơm, bộ đặt thời gian (Timers) và các hệ thống lớn kềnh càng là không cần thiết, nhưng những ưu điểm của thủy canh lại hội tụ đầy đủ trong một chậu trồng cây cùng với giá thể là các viên sỏi nhẹ.

  Vì vậy, tôi đã mua các chậu trồng lan kín có các lỗ hổng bên thành, có khả năng lưu trữ được một lượng nước nhất định, những viên sỏi nhẹ, hormone ra rễ, phân bón ure dành cho hoa lan. Trong vòng 1 tháng, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các rễ mới nhú ra. Vài tháng sau, tôi nhận thấy một sự phát triển vượt bậc trên cây lan.

  Stronger leaves, aggressive roots, and those shriveled pseudobulbs plumped back up. Time to re-pot some more and I had run out of supplies!!! 

  I bought more and more over the course of a few months until most if not all of my orchids were in this semi-hydroponic culture. And they grew and grew well. I was amazed. This was the type of orchid grower I wanted to be! 

  Winter came and went and with early spring came flowers. I did it! 

  Lá khỏe mạnh hơn, rễ đâm tua tủa và các giả hành nhăn nheo đã hồi sinh. Thời gian để thay chậu thoải mái hơn và tôi đã thoát ra khỏi được các khó khăn. Tôi sẽ phải mua thêm và mua thêm nhiều hơn nữa trong một vài tháng nếu như hầu hết các loại lan của tôi không được trồng bán thủy canh.

  Và, chúng đã phát triển, phát triển tốt hơn. Tôi đã ngạc nhiên. Đây là cách trồng mà người trồng lan mong muốn rồi.  Mùa đông đến và qua đi, đầu xuân các bông hoa đã nở. Tôi đã thành công.

  Same area a few years later / Cùng một khu vực nuôi trồng sau vài năm

  So let me tell you about semi-hydroponics. / Hãy để tôi trình bày với bạn về cách trồng bán Thủy canh

  Those clay pellets are a LECA or Lightweight Expanded Clay Aggregate product. There are a number of them out there for hydroponics, HygroStone, PrimeAgra, Hydroton, and Aliflor, to name a few. What makes them different from each other is an ability to wick water up through the media completely hydrating the roots, but not keeping them wet. Some LECA products have wicking ability, but are lacking in capillarity needed to pull water and nutrients up and throughout the medium completely. The shape of the pellets allow for high levels of gas exchange at the roots while maintaining proper moisture levels for healthy growth. 

  Những viên sỏi nhẹ được gọi là LECA hay còn hiểu là sản phẩm Đất sét tổng hợp. Có một số trong các sản phẩm này được dùng cho việc thủy canh như HygroStone, PrimeAgra, Hydroton và Aliflor, và một vài tên gọi khác. Cái tạo nên sự khác biệt giữa mỗi loại sỏi nhẹ là khả năng giữ ẩm như giá thể cho rễ lan, nhưng không làm cho chúng bị ướt.

  Một số sản phẩm sỏi nhẹ LECA có tác dụng lưu dẫn, nhưng thiếu độ dẫn để hút nước và dinh dưỡng đầy đủ lên cho cây. Hình dạng của viên sỏi nhẹ cho phép không khí lưu thông quanh rễ trong khi vẫn duy trì được độ ẩm thích hợp cho sự phát triển mạnh mẽ của cây.

  The HygroStone™ pellets are denser the other LECA products so they don’t float up and out of the pot when watering. And its pellet shape seems to lock into the pot and around the roots better than the more spherical LECA products. The semi-hydro pots are fairly basic. Polypropylene pots of various sizes with a pair of holes drilled about an inch up from the bottom to create a reservoir. 

  Loại sỏi nhẹ HygroStone đặc hơn các loại sỏi Leca khác, chúng không bị nổi lên trên mặt chậu khi tưới nước. Và hình dạng của chúng cho phép nén chặt vào chậu và xung quanh rễ tốt hơn so với các sản phẩm leca hình tròn khác. Chậu nhựa (Polypropylene pot) có các kích cỡ khác nhau có các lỗ ở bên thành cách đáy chậu khoảng 1 inch, tạo ra một hố chứa nước ở đáy chậu.

  Culture is simplified. No more worries about proper watering. Nutrition is easy with the addition or a complete fertilizer like MSU 13-3-15 or 19-4-23 fertilizers, or any urea free orchid fertilizer. 

  Trồng hết sức đơn giản. Không cần phải lo lắng về việc duy trì tưới thích hợp. .Dinh dưỡng dễ dàng vói việc thêm các loại phân bón dạng như MSU 13-3-15 hoặc 19-4-23 hoặc bất kỳ loại phân bón nào dùng cho hoa lan.

  I won’t get into why I feel that MSU is best, but with a lower nitrogen PPM fed constantly, you can maximize your growth potential, and again not worry about feeding. What fertilizer isn’t used is flushed out of the pot at the next watering. 

  You are left to only concern yourself with providing the correct light, temperatures, and if your able, the proper humidity. 

  Tôi không thể nói tại sao phân bón MSU là tốt nhất, nhưng với một hàm lượng Nitrogen PPM thấp hơn và cho ăn thường xuyên, bạn có thể làm cho các cây lan của bạn tăng trưởng tối đa và sau đó không cần phải lo lắng về dinh dưỡng cho cây nữa. Phân bón thừa mà cây không hấp thụ được sẽ bị đẩy ra khỏi chậu trong lần tưới tiếp theo.

  Bạn chỉ cần quan tâm đến việc cung cấp ánh sáng đầy đủ, nhiệt độ phù hợp và duy trì độ ẩm nếu cần thiết.

  Cách trồng lan này rõ ràng là rất đơn giản, và làm cho tôi trở thành một người trồng lan tốt hơn. Bây giờ có đủ tự tin để trồng các loại hoa lan khó tính hơn, và bây giờ tôi đang trồng các giống Violet châu Phi và một số giống khác bằng cách trồng này cũng rất thành công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dấu Hiệu Báo Sự Cố Trong Cách Chăm Sóc Lan Giả Hạt – P2
 • Các Dấu Hiệu Cảnh Báo Sự Cố Trong Cách Chăm Sóc Lan Giả Hạt – P1
 • Chăm Sóc Hoa Lan Sau Khi Trổ Hoa
 • Tản Mạn Về Lan Dendro
 • Làm Thế Nào Giữ Hoa Lan Dendrobium Lâu Tàn?
 • Trồng Lan Bán Thủy Canh Độc Lạ

  --- Bài mới hơn ---

 • Khám Phá Cách Trồng Lan Hồ Điệp Bán Thủy Canh Để Bàn Siêu Đẹp
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Rau Sạch Bằng Trụ Khí Canh.
 • Mô Hình Trồng Rau Thủy Canh Tại Nhà Và Các Phương Pháp Tăng Năng Suất
 • Phân Biệt Các Phương Pháp Trồng Rau Thủy Canh Hiện Nay
 • Kiến Thức Cơ Bản Về Thủy Canh
 • Hoa lan- loài hoa mang trên mình vẻ đẹp thanh nhã, kiêu sa, duyên dáng mà ít loài nào có được. Lan rất đa dạng về chủng loại và màu sắc. Ngày nay rất nhiều các loại lan được trồng ngay tại nhà theo rất nhiều cách khác nhau. Qua bài viết này, BKFast sẽ hướng dẫn bạn cách trồng lan bán thủy canh vô cùng độc đáo.

  Một số loại lan phù hợp với trồng lan bán thủy canh

  Hoa lan với nhiều loại, đủ kích thước, màu sắc và hình hài. Hầu hết lan sinh trưởng và phát triển ở tầng dưới của rừng rậm nhiệt đới. Tạo nên những loại hoa tinh tế với nhiều màu sắc. Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Vậy nên ngày càng nhiều người mê mẩn trước vẻ đẹp của nó.

  Ngày nay trồng lan tại nhà cũng không còn là điều quá khó. Hầu hết các loại hoa trồng bằng phương pháp truyền thống đều trồng được bán thủy canh. Những loại hoa thích hợp với việc trồng lan bán thủy canh như: lan Ngọc điểm, lan Hồ điệp, Vanda, Chu Đinh, Vũ nữ, Phi diệp tím, lan Hài,….

  Lý do nên trồng lan bán thủy canh?

  Thông thường lan hay được trồng trên: xơ dừa, trấu, than,… Nếu muốn lan phát triển tốt, ra nhiều hoa cần phun nhiều loại phân bón để kích thích sự tăng trưởng. Nếu trồng theo cách này mất nhiều thời gian và hay bị sâu bệnh. Nếu không khéo lan có thể bị chết cây.

  Trồng theo phương pháp bán thủy canh là phương pháp ưu việt hơn. Cây lan sẽ được trồng trong đất sét Leca, Keramzit. Đây là loại giá thể giữ nước, chống ngập úng do có nhiều lỗ xốp. Giá thể có độ pH trung tính, vô trùng, thoáng khí nên rất thích hợp trồng lan.

  Dinh dưỡng thủy canh được hòa tan vào nước. Sỏi sẽ được thẩm thấu đưa lên rễ và cây luôn luôn được cung cấp dinh dưỡng.

  Như vậy cách trồng này tiết kiệm được thời gian. Lan phát triển tốt, bộ rễ chắc, khỏe. Đặc biệt trổ rất nhiều mầm hoa.

  Cách trồng lan bán thủy canh

  Chuẩn bị

  Các bước trồng lan bán thủy canh

  Bước 1: Ngâm đất sét Leca vào trong dinh dưỡng thủy canh đẻ ngậm đều dinh dưỡng.

  Bước 2: Đặt đất sét bên trên cho vào trong chậu trồng.

  Bước 3:Đặt gốc lan vào trong chậu, tưới thêm dung dịch dinh dưỡng thủy canh. Dinh dưỡng thủy canh sẽ thay thế các loại phân bón và phụ liệu khác. Cây lan sẽ bén rễ và phát triển rất nhanh.

  Cách chăm sóc

  Trong quá trình trồng bổ sung dinh dưỡng thủy canh thường xuyên. Tùy vào từng loại dinh dưỡng thủy canh khác nhau mà thời gian bổ sung sẽ khác nhau. Thêm nữa vào thời kỳ ra hoa cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn.

  Trung bình từ 1-2 tuần thì phun sương lá bằng B1 pha loãng.

  Không nên đặt chậu lan dưới ánh sáng trực tiếp. Nên thiết kế mái che với ánh sáng vừa phải.

  Nếu gặp sâu bệnh, nấm mốc có thể loại bỏ bằng cách rửa sạch sau đó dùng vải mềm để lau lá.

  Ưu điểm trồng lan bán thủy canh

  So với phương pháp truyền thống thì trồng lan bán thủy canh đem lại hiệu quả cao.

  Dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt không cần tới nhiều diện tích mà vẫn tạo được những vườn hoa đầy hương sắc.

  Trồng lan bán thủy canh giúp cây luôn khỏe mạnh. Ra nhiều hoa, to đều và mang hương sắc.

  Không cần sử dụng tới than, mùn cưa, trấu,.. và cũng không cần tưới nước thường xuyên. Giúp khu vực trồng sẽ luôn sạch sẽ và khô thoáng.

  Mỗi loại phong lan mang trong mình ý nghĩa riêng. Nhưng có một điểm chung đó là vẻ đẹp của tình yêu, sự giàu có và sang trọng. Những ai yêu thích phong lan chắc chắn là người có trái tim rộng lượng, tinh tế và sâu sắc.

  Với những thông tin BKFast chia sẻ bên trên, bạn có thể trồng lan bán thủy canh ngay tại nhà. Vừa đơn giản mà lại cho hiệu quả cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Bước Học Cách Phát Âm Chuẩn Trong Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Trồng Lan Thủy Canh Đúng Cách Giúp Hoa Đẹp, Lâu Tàn
 • Cách Trồng Lan Hồ Điệp Thủy Canh
 • Khoảng Cách Trồng Mít Thái Siêu Sớm Là Bao Nhiêu?
 • Kỹ Thuật Trồng Mít Thái Trong Chậu Nhanh Ra Quả Ngon
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Lan Bán Thủy Canh Đơn Giản

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Bạn Xử Lý Than Trồng Lan Đúng Cách
 • Cách Trồng Lan Bằng Giá Thể Viên Đất Nung
 • Cách Trồng Lan Cẩm Cù Lá Tim
 • Lan Căn Diệp Là Hoa Gì? Cách Trồng Và Chăm Sóc Nở Hoa Đúng Dịp Tết
 • Cách Trồng Lan Càng Cua, Nhật Quỳnh, Tiểu Quỳnh Ra Hoa Hiệu Quả
 • Hoa lan có thể khá cầu kỳ về môi trường phát triển của chúng. Môi trường quá ẩm hoặc bị nhiễm bệnh có thể gây suy giảm chất lượng cây. Hầu hết người trồng sử dụng vỏ cây hoặc than để trồng, nhưng có một phương pháp khác thậm chí còn hiệu quả hơn là thủy canh.

  Mặc dù bạn có thể tự hỏi, tôi có thể trồng hoa lan trong nước, nhưng kỹ thuật này có đủ đơn giản ngay cả đối với người mới không?

  Trồng thủy canh không phải là phương pháp mới lại, nhiều người áp dụng phương pháp này để phát triển một số loại giống cây trồng hiệu quả.

  Thủy canh có thể hiểu là trồng cây không sử dụng đến đất. Thay vào đó người ta sẽ dùng dung dịch, các giá thể, môi trường dinh dưỡng để trồng cây. Thành phần giá thể có thể là trấu, vỏ dừa, than bùn cùng các loại khác.

  Đối với cây lan muốn khỏe mạnh yêu cầu bộ rễ của cây phải khỏe mạnh và hấp thu đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

  Người ta sẽ áp dụng phương pháp thủy canh, sử dụng những thành phần giá thể thích hợp để nuôi dưỡng cây lan.

  Tại sao lựa chọn trồng lan thủy canh?

  Hoa lan được trồng trong nước trải nghiệm những hình thức biểu sinh của cây có thể trải qua. Hoa lan phát triển trong môi trường ít đất và lấy nước từ trong không khí.

  Có nghĩa là cây lan rất nhạy cảm với độ ẩm.

  Trồng lan thủy canh cung cấp cho cây môi trường có độ ẩm vừa đủ và giúp rễ cây khô để tránh mầm bệnh.

  So với phương pháp truyền thống, trồng lan thủy canh đem đến nhiều lợi ích hơn nhiều:

  • Không cần sử dụng đến nhiều đất trồng giúp hạn chế mầm bệnh không tốt từ đất.
  • Phương pháp trồng thủy canh có thể áp dụng được với nhiều không gian nhỏ khác nhau.
  • Với phương pháp trồng thủy canh tự động hóa các bạn sẽ không cần tốn nhiều thời gian chăm sóc.
  • Cây hấp thụ đủ chất dinh dưỡng cần thiết từ giá thể, tiết kiệm nước, đất.
  • Thủy canh là phương pháp trồng cây xanh, sạch hạn chế được nhiều mầm bệnh.

  Tuy nhiên để trồng lan bán thủy canh đạt kết quả như mong muốn yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm và chuyên môn.

  Cách trồng lan bán thủy canh cho người mới

  Chuẩn bị dụng cụ trồng phong lan thủy canh

  Trước hết hãy chuẩn bị các loại dụng cụ cần thiết cho việc trồng thủy canh. Bên cạnh đó là chuẩn bị giống lan cùng giá thể.

  • Chuẩn bị vườn lan: Nếu bạn muốn kinh doanh cây lan thì cần chọn không gian rộng lớn hơn một chút để trồng thủy canh. Đặc biệt là cần thiết kế khung giàn cẩn thận để trồng cây hiệu quả hơn.
  • Giá thể: Giá thể trồng lan có thể là vỏ đậu phộng, than gỗ hay vỏ xơ dừa.
  • Rọ: Rọ thủy canh là dụng cụ quan trọng không thể bỏ qua, các bạn lưu ý chọn loại rọ thủy canh có kích thước phù hợp.
  • Giống hoa lan: Chuẩn bị giống hoa lan tùy vào sở thích và mục đích của mỗi người.

  Hướng dẫn cách trồng lan thủy canh

  Bước 1: Đầu tiên cho một lớp than hoặc lớp xốp vào phần đáy của rọ thủy canh. Mục đích chính để tạo độ thông thoáng cho cây hoa lan sau này.

  Bước 2: Lớp tiếp theo các bạn hãy dùng than đã được đập nhỏ ra và rửa sạch rồi cho vào bên trong. Dùng lớp than thứ hai với độ dày lên đến nửa chậu.

  Bước 3: Cho cây hoa lan vào, dùng lớp vỏ dừa đã được cắt nhỏ thành miếng và ngâm qua trong 24h để xả sạch độc tố bên trong lấp vào rọ thủy canh.

  Bước 4: Cho các rọ cây hoa lan đã lấp đầy đủ các lớp giá thể vào hệ thống thủy canh để cây hấp thu dinh dưỡng từ dung dịch.

  Kỹ thuật chăm sóc phong lan thủy canh

  Trồng lan thủy canh yêu cầu bạn phải chăm sóc đúng cách để giúp cây luôn phát triển khỏe mạnh. Chủ yếu là các điều kiện môi trường sống của cây.

  • Ánh sáng: Cây hoa lan không thể chịu được ánh sáng quá mạnh vậy nên các bạn hãy làm thêm mái che bằng lưới cho hệ thống thủy canh.
  • Nước tưới: Theo kinh nghiệm từ nhiều người khi trồng cây lan vào rọ thủy canh các bạn nên duy trì tưới nước 2 lần mỗi ngày cho cây.
  • Tưới nước chủ yếu để giữ độ ẩm cho cây nên các bạn không cần tưới quá nhiều. Thời gian phù hợp để tưới nước cho cây lan là vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối.
  • Dung dịch dinh dưỡng: Lưu ý lựa chọn loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp, pha với nước cùng tỷ lệ phù hợp để sử dụng trồng phong lan thủy canh.
  • Số 97A, đường TX33, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM
  • 0981250725
  • [email protected]
  • How to Grow Orchids Hydroponically (1)
  • Growing Orchids In Water: Caring For Orchids Grown In Water (2)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Địa Lan Bạch Ngọc: Cách Nhận Biết Và Chăm Sóc Đơn Giản Tại Vườn
 • Hướng Dẫn Trồng Hoa Phong Lan Trên Vỏ Cây
 • Cách Trồng Hoa Phong Lan Tại Nhà
 • Chia Sẻ Cách Trồng Hoa Phong Lan Rừng Tại Nhà (Phần 1)
 • Cách Trồng Phong Lan Kiều Chuẩn Nhất
 • Bán Vật Tư Trồng Rau Thủy Canh

  --- Bài mới hơn ---

 • Trồng Rau Sạch Thì Vật Tư Nhất Định Phải Sạch
 • Hướng Dẫn Lựa Chọn Chậu Trồng Rau/cách Làm Vườn Rau Trên Sân Thượng
 • Đất Sạch Tribat 20Dm3
 • Đất Tribat Dinh Dưỡng 20Dm3, Đất Trồng Cây Có Kèm Phân Bón, Trồng Rau Mầm, Rau, Hoa
 • Công Ty Bán Đất Hữu Cơ Trồng Cây Cảnh, Bonsai Chất Lượng Cao
 • Hệ thống nước cho giàn thủy canh

  Ống dẫn thủy canh, ống PVC đục lỗ chuyên dụng trồng thủy canh, các rọ nhựa

  Nếu bạn cần số lượng lớn, thương lượng để có giá tốt

  Loại vật tư

  Đơn vị tính

  Giá (vnđ)

  Ống lục giác chuyên dụng, đã đục lỗ dài 2M hoặc 4M

  M

  65.000

  Đầu bịt – đầu cấp cho ống thủy canh

  Cái

  11.000

  Đầu thoát cho ống thủy canh

  Cái

  15.000

  Măng xông nối ống lục giác

  Cái

  15.000

  Rọ nhựa (phi 65 hoặc 55 tùy chọn)

  Cái

  800

  Ống cấp 16 mềm

  M

  7.000

  Ống cấp 4/7 mềm

  Cái

  4.000

  Khởi thủy 4/7

  Cái

  1.500

   

  Dinh dưỡng & giá thể

  Các loại dinh dưỡng thủy canh, giá thể ươm cây và giống cây trồng

  Nếu bạn cần số lượng lớn, thương lượng để có giá tốt

  Loại vật tư

  Đơn vị tính

  Giá

  Dinh dưỡng Hydro Umat

  Bộ

  90.000

  Dinh dưỡng dạng bột TC-Mobi 500g

  Hộp

  95.000

  Viên nén xơ dừa ươm hạt

  Viên

  800

  Mút xốp ươm hạt (tấm 56 viên hoặc 95 viên)

  Tấm

  15.000

  Dịch trùn quế 1L (phân bón lá hữu cơ bổ trợ)

  Chai

  160.000

  Đạm cá thủy phân 1L (Phân bón lá hữu cơ bổ trợ)

  Chai

  160.000

  Đạm cá thủy phân 500mL

  Chai

  85.000

   

   

  Hệ thống điện cho giàn thủy canh

  Các loại máy bơm công suất nhỏ, van điện từ, bộ hẹn giờ đóng mở điện

  Vật tư điện làm thủy canh

  Vật tư

  Mô tả – Thông số

  Giá

  Bộ đóng mở điện 800W

  Công suất trở 800W

  90.000

  Ổ cắm hẹn giờ có màn hình LCD

  Công suất trở 2000W

  140.000

  Van điện từ φ21

  Điện áp DC 5V

  230.000

  Van điện từ φ34

  Điện áp DC 5V

  280.000

  Bơm Lifetech 2000

  Đẩy 2.0M, lưu lượng 1.800L/h

  160.000

  Bơm Lifetech 3100

  Đẩy 2.8M, lưu lượng 1.300L/h

  165.000

  Bơm Lifetech 2500

  Đẩy 2.0M, lưu lượng 2.000L/h

  180.000

  Bơm Lifetech 3500

  Đẩy 2.3M, lưu lượng 2.000L/h

  250.000

  Bơm Lifetech 4500

  Đẩy 2.6M, lưu lượng 3.900L/h

  290.000

  Hệ thống khung giàn thủy canh

  Hệ thống khung giàn thủy canh

  Vật tư

  Thông số

  Giá

  Thép V định hình

  Tính theo M

  26.000đ

  Bắt góc thép V

  Cái

  1.000

  Ốc cho thép V

  100 Cái

  50.000

  Khung sắt làm sẵn giàn 1M

  Lắp giàn thủy canh 1M, cao 1.4M 4 tầng

  120.000

  Khung sắt làm sẵn giàn 2M

  Lắp giàn thủy canh 2M, cao 1.4M 4 tầng

  180.000

  Khung sắt làm sẵn giàn 4M

  Lắp giàn thủy canh 4M, cao 1.4M 4 tầng

  350.000

   

   

   

  Các loại phụ kiện, nguyên liệu khác

  Mời bạn vào mục vật tư thủy canh sẽ tìm được tất cả các vật dụng cần thiết cho thi công trồng rau thủy canh

  Quý khách cần mua hàng? Có thể sử dụng nút đặt hàng trên website hoặc liên hệ trực tiếp (Bấm vào nút bên dưới)

   

  Gửi giấy mời, báo giá đại lý, xin gửi vào email [email protected]

  , xin gửi vào email

   

  Để cải thiện chất lượng bài viết, xin phản hồi cho chúng tôi biết bài này có thú vị hay hữu ích không?

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thị Trường Thiếu Rau Sạch
 • Trồng Rau Sạch Trên Đảo Phú Quốc
 • Mô Hình Trồng Rau Thủy Canh Ở Phú Quốc: Nguồn Rau Xanh Mới Cho Huyện Đảo
 • Trồng Rau Gì Vào Các Mùa Vụ Ở Miền Bắc?
 • Các Loại Rau Trồng Tháng 9 Ở Miền Bắc Cho Năng Suất Siêu Cao – Farmerbox
 • Khay Trồng Rau Bán Thủy Canh Dosa

  --- Bài mới hơn ---

 • Địa Chỉ Bán Dụng Cụ Trồng Rau Thủy Canh
 • Hướng Dẫn Trồng Cây Bơ Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang )
 • Tổng Hợp Các Loại Rau Thích Hợp Trồng Bằng Phương Pháp Thủy Canh
 • Cách Trồng Rau Sạch Bằng Hệ Thống Thủy Canh Đơn Giản
 • Cách Trồng Rau Sạch Bằng Kỹ Thuật Thủy Canh
 • Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam, khay trồng rau sạch bán thủy canh Dosa – theo phong cách Nhật Bản đem lại cho bạn sự tiện nghi, hiệu quả trong việc trồng rau sạch tại nhà

  – Không còn lo lắng thất bại

  – Không còn vất vả chăm bón, tưới tắm

  – Sạch sẽ, sang trọng

  – Trồng rau theo công nghệ cao, ít sâu bệnh, năng suất lớn

  Ảnh thực tế khách hàng sử dụng khay trồng rau bán thủy canh Dosa

  Tại Parkcity, nhà chú Vân – cô Lưu

  Một lần chú gọi cho tôi nhờ đem đến cho cô chú mấy gói hạt giống rau, tôi trực tiếp đưa đến cho cô chú và chụp được những bức này.

  “Trồng thích lắm cháu ạ, cây cà chua này phải hái được vài yến rồi đấy! Giờ nó ít rồi chứ cháu mà đến sớm 1 tháng thì chụp thích hơn”

  Trong lúc chú nói thì cô cũng vào bếp lấy mấy rổ cà chua vừa hái hôm trước cho tôi xem, cô cũng tranh thủ làm vài tấm up lên facebook chia sẻ với bạn bè.

  Chú và cô rất hài lòng. Chú cho tôi biết thêm cà chua bi cùi dày, không hạt, rau cải bó xôi chú trồng được thì tàu lá của nó phải dài 50cm mà non lắm không phải vứt bỏ tý nào.

  Tại nhà thầy Ninh – Kinh tế quốc dân

  Một lần thầy đến chỗ chúng tôi mua về mấy khay Dosa này “để trồng theo cách của thầy” và cũng chẳng cần hướng dẫn gì thêm. Thầy trồng rất siêu, xin mượn tạm mấy ảnh thầy chia sẻ trên facebook để quý bạn đọc tham khảo

  Tại nhà cô Kháng – TP Phú Thọ

  Cô đặc biệt yêu thích trồng rau và chế biến chúng thành những thực phẩm bổ dưỡng như nước ép rau củ kết hợp để tăng cường sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Cô sử dụng khoảng 100M ống thủy canh và 5 chậu Dosa để trồng các loại rau thủy canh và cây leo giàn

  Đặc điểm của khay trồng rau sạch bán thủy canh Dosa

  – Lắp đặt nhanh chóng

  – Phù hợp và dễ dàng sử dụng ở bất kỳ không gian nào, đối với bất kỳ ai, kể cả với người mới bắt đầu trồng

  – Tự động tưới và châm phân, không mất thời gian tưới hàng ngày

  – Khay gồm ngăn chứa dinh dưỡng riêng biệt, đảm bảo cây phát triển tốt theo công nghệ cao, luôn cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây

  – Hạn chế các bệnh thông thường

  – Đảm bảo năng suất trồng cây tốt nhất, năng suất nhất, trồng đơn giản nhất

  – Tiết kiệm chi phí

  – Mô hình đơn giản, thích hợp cho mọi người, kể cả người già, trẻ con

  Vì sao nên trồng rau trong khay trồng rau bán thủy canh DOSA?

  • Khay trồng ứng dụng công nghệ thủy canh tĩnh, giúp rau quả dễ dàng phát triển, giảm thiểu sâu bọ, tiết kiệm chi phí.
  • Kết cấu khay rộng lớn, bao gồm:

  + Ngăn 1: chứa nước, dinh dưỡng thủy canh, cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây.

  + Ngăn 2: là không gian sinh trưởng của cây, có thể dùng nhiều loại giá thể khác nhau như đất sạch, xơ dừa, đất sét nung,..

  + 4 lỗ nhỏ, dùng để cố định 4 trụ cây xung quanh để trồng các loại cây dây leo.

  • Khay trồng rau bán thủy canh Dosa giúp hạn chế sự mất nước của cây và thời gian tưới tiêu. Vào mùa hè nhu cầu cấp nước của cây tăng lên, sức nóng cao, độ ẩm thấp khiến cây bị khô nhanh chóng. Ở một số khu vực, thậm chí cần phải tưới cây 2-3 lần trong một ngày đối với những chậu trồng thông thường, đặc biệt là những cây họ rau
  • Giữa cuộc sống bận rộn, bạn hoàn toàn có thể thiết kế cho mình một không gian xanh với vườn rau tươi tốt và an toàn. Tùy thuộc vào loại cây trồng, kích thước cây, cũng như kích thước chậu, bạn chỉ cần sắp xếp thời gian 2 tuần/ lần cho việc châm phân và tưới nước. Không cần phải dùng thời gian hàng ngày, chỉ cần lên kế hoạch hàng tuần, ban có thể yên tâm, vườn rau của bạn vẫn phát triển bình thường.
  • Giải pháp này khá tiết kiệm nước, bởi khi bạn châm nước vào khu vực chứa, nước sẽ không được cây sử dụng ngay mà sẽ được lưu trữ trong ngăn để sử dụng sau.

  Khay trồng rau sạch bán thủy canh DOSA hoạt động như thế nào?

  Khay trồng rau sạch bán thủy canh Dosa có một thiết kế và nguyên lý hoạt động khá cơ bản. Khay gồm hai phần, phần chứa dung dịch thủy canh và phần là không gian trồng của cây bao gồm đất, xơ dừa… hay bất cứ giá thể tạo môi trường cho cây phát triển. Nước dưới ngăn chứa sẽ được cây hút ngược trở qua lớp đất hoặc giá thể ở ngăn trên thông qua hai khoang đóng vai trò là bấc hút nước trong cấu tạo của chậu. Quá trình này tương tự như hoạt động của các mạch máu trong cơ thể chúng ta, giúp cây có thể dễ dàng dẫn truyền và cung cấp nước một cách kịp thời.

  Câu hỏi đặt ra lúc này là cây liệu có bị úng nước? Tấm ngăn với những lỗ nhỏ kết nối không gian chứa nước và không gian cây trồng giúp nướ c được điều chỉnh từ từ, đảm bảo nước không quá nhiều cũng như không quá ít.

  Kể từ bây giờ, vườn rau cá nhân có thể tự phát triển và lấy nước không còn là điều kì diệu. Với điều kiện độ ẩm thấp, khô ráo hay người bận rộn không có thời gian chăm sóc vườn rau cho mình, chậu trồng rau bán thủy canh sẽ là xu hư ớng và giải pháp hiệu quả.

  Khay trồng rau sạch bán thủy canh DOSA phù hợp với tất cả các loại rau ăn lá, củ quả, cây cảnh, cây hoa….

  Bạn có thể bố trí khay trồng ở bất cứ không gian nào ngoài vườn, sân thượng, ban công, bể bơi, phòng khách…

  Trồng tất cả các loai rau, hoa, củ, quả… từ hạt giống hoặc cây con, hiệu quả tuyệt vời theo công nghệ Nhật Bản với khay trồng rau sạch bán thủy canh Dosa

  Liên hệ mua hàng

  Trên đường về từ nhà chú Vân – cô Lưu, tôi chậm rãi ngắm hai bên đường của thành phố ParkCity yên bình, sạch đẹp. Nhà cửa 2 bên được xây thoáng đãng với sân và vườn. Có vài nhà được điểm xuyết thêm chậu hoa hồng, hoa giấy, có nhà không. Có lẽ họ không muốn mất thời gian chăm sóc cho những loài hoa tuy đẹp nhưng khó chiều.

  Liệu nhà bạn còn chỗ cho một vài chậu bán thủy canh Dosa?

  – Rẻ: Mỗi chậu thủy canh hoàn thiện chỉ khoảng hơn 200.000đ, trong đó chậu 150.000đ/ cái, bạn cần thêm xơ dừa đã xử lý, dinh dưỡng thủy canh Hydro Umat F (để trồng cây ăn quả) hoặc Hydro Umat V (để trồng rau ăn lá)

  – Chất lượng: Chậu được làm từ nhựa nguyên sinh (Màu đen được thiết kế để ngăn ánh sáng chiếu trực tiếp vào rễ)

  – Đẹp: Các loại cây ăn quả như cà chua, đậu, dưa,… để trong sân trang trí cũng rất độc đáo.

  – An nhàn: Các loại cây cảnh, hoa trồng trong chậu dễ bị khô héo khi bạn không đủ thời gian tưới nước và bón phân cho chúng, sử dụng chậu bán thủy canh sẽ dễ dàng hơn cho bạn rất nhiều.

  Liên hệ 0975 241188 để đặt hàng; xem sản phẩm thực tế, vui lòng đến Kiot 36, CT10C KĐT Đại Thanh, Hà Nội

  – Châm dinh dưỡng 2 tuần 1 lần

  – Đợi đến ngày thu hoạch và tận hưởng thành quả

  Khay trồng rau sạch bán thủy canh DOSA – không còn nỗi lo trồng rau tại nhà!

  Quý khách cần mua hàng? Có thể sử dụng nút đặt hàng trên website hoặc liên hệ trực tiếp (Bấm vào nút bên dưới)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mô Hình Trồng Rau Bán Thủy Canh Là Gì?
 • Trồng Bưởi Diễn Vào Tháng Nào Cho Năng Suất Cao
 • Khoảng Cách Trồng Bưởi Diễn Bao Nhiêu Là Hợp Lý Nhất
 • Cách Trồng Bí Đỏ (Bí Ngô) Trong Thùng Xốp Trên Sân Thương
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Dâu Tây Tại Miền Bắc Của Chimi Farm
 • Trồng Lan Ngọc Điểm Bán Thủy Canh Siêu Độc Đáo

  --- Bài mới hơn ---

 • Mít Thái Siêu Sớm Có Dễ Trồng Không? Cách Chăm Sóc Và Lưu Ý
 • 4 Mô Hình Thủy Canh Phổ Biến Tại Việt Nam
 • Cẩm Nang Trồng Rau Mầm Thủy Canh Chỉ Bằng Vài Bước
 • Thủy Canh Là Gì? Và Các Mô Hình Trồng Thủy Canh
 • Cách Trồng Nấm Hương Tại Nhà Thơm Ngon, Năng Suất Cao
 • Trong rất nhiều loại lan được yêu thích, Ngọc Điểm từ lâu đã trở thành sức hút khó cưỡng bởi nét hoa và đặc tính ấn tượng của nó. Nếu trước đây, ta thấy Ngọc Điểm thường được trồng với cách truyền thống như trồng trên gỗ lũa, than củi, vỏ thông hay đá sỏi thì hiện nay nhiều người đang chuyển sang một phương pháp trồng mới vô cùng độc đáo đó là trồng lan bán thủy canh bằng viên đất nung.

  1/ Phương pháp trồng bán thủy canh là gì?

  Trồng cây bán thủy canh (Semi Hydroponics) là một phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật trồng thổ canh truyền thống với thủy canh. Theo đó cây vẫn được gieo trồng trong giá thể (đa số là viên đất nung) và có một phần nước bên dưới giá thể. Tuy nhiên phương pháp này khác với thủy canh ở chỗ trong giá thể trồng không chứa dung dịch thủy canh mà chứa nước, cây nhận dinh dưỡng nhờ phun phân bón qua lá.

  2/ Tại sao lại chuyển lan Ngọc Điểm sang trồng bán thủy canh

  – Khi trồng trên giá thể như than, sỏi, gỗ lũa, gốc cây,… bộ rễ lan Ngọc Điểm dễ bị khô nên cần phải tưới nước thường xuyên.

  – Lan Ngọc Điểm có bề mặt lá lớn, cuốn lá to và dễ đọng nước từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm bệnh tấn công. Vì vậy, nên cần trồng trong giá thể thông thoáng và không qua nhiều lần tưới.

  – Trồng bán thủy canh sẽ đáp ứng được nhu cầu về độ thông thoáng của Ngọc Điểm, đồng thời vẫn giữ được độ ẩm cho rễ, giúp tiết kiệm thời gian tưới cây.

  3/ Viên đất nung Sfarm – giá thể trồng lan bán thủy canh lý tưởng

  Bề mặt sần sùi: độ nhám của viên đất nung sẽ giúp rễ lan bám dính một cách dễ dàng, thuận lợi cho việc hút nước.

  Cấu trúc xốp: hàng ngàn lỗ khí trong viên đất nung giúp cung cấp lượng không khí và oxy dồi dào cho rễ cây. Giúp rễ phát triển khỏe mạnh, ít bị nấm bệnh tấn công cũng như hạn chế thấp nhất tình trạng thối rễ.

  Giữ ẩm và dẫn nước mạnh: viên đất nung Sfarm sẽ có hiệu quả hút nước, dẫn nước và giữ ẩm tốt nhất, không quá trơ về khả năng hút nước như viên đất nung Thái, sỏi hay than củi.

  Độ bền cao: có độ bền cao, có thể tái sử dụng nhiều lần mà không bị biến đổi hình dạng, cấu trúc theo thời gian.

  Sạch mầm bệnh và không chứa vi sinh vật có hại: được sản xuất từ đất đá tự nhiên nung ở nhiệt độ 1200 nên sẽ không gây ẩm mốc, nhiễm khuẩn cho rễ lan.

  pH ổn định: pH trong viên đất nung trung tính và ổn định nên không ảnh hưởng đến nước trong giá thể.

  Trồng lan Ngọc Điểm bằng viên đất nung Sfarm (Hình sưu tầm)

  4/ Kỹ thuật trồng

  Bước 1/ Chuẩn bị chậu trồng

  – Chọn chậu nhựa, đục 2 lỗ ở ⅓ chiều cao chậu với mục đích để khi tưới sẽ giữ nước ở phần đáy chậu nhưng không làm ngập rễ lan.

  – Có thể mua chậu bán thủy canh rất phổ biến trên thị trường với 1 rọ nhỏ bên trong có nhiều lỗ rỗng và 1 chậu kín bên ngoài.

  Bước 2/ Ngâm và rửa viên đất nung

  – Chọn dùng viên đất nung Sfarm loại có kích thước lớn 10-20 mm.

  – Làm sạch các hạt bụi và cặn trong viên đất nung bằng cách ngâm rửa sạch với nước.

  – Đối với viên đất nung đã qua sử dụng cần được xử lý trước khi trồng như: đun trong nước sôi 10 phút và ngâm trong dung dịch có pha thuốc diệt nấm 10 phút. Sau đó, có thể được sử dụng lại như mới.

  Bước 3/ Loại bỏ đất trong rễ lan

  – Lấy lan ra khỏi giá thể cũ, loại bỏ các vết bẩn trong rễ bằng cách rửa nhẹ với nước sạch.

  – Cắt bỏ hết những rễ gãy, đen, hư hỏng để kích thích ra rễ mới, hạn chế thối rễ và nấm mốc.

  Bước 4/ Tiến hành trồng

  – Cho viên đất nung vào khoảng ⅓ chậu.

  – Đặt cố định cây lan giữa chậu, lần lượt cho viên đất nung vào đầy chậu, cẩn thận lay nhẹ để lấp đầy khoảng trống (không được nén chặt bằng tay).

  – Đặt chậu ở nơi thoáng mát, có mái che.

  Bước 5/ Chăm sóc

  Tưới nước: nhờ có viên đất nung giúp rễ lan hút nước và giữ ẩm nên bạn chỉ cần tưới 2-3 ngày/lần, nên tưới vào buổi sáng.

  Bón phân: 

  Đối với phương pháp bán thủy canh, các bạn nên sử dụng phân bón dạng dung dịch như phân bón lá hoặc các enzyme hữu cơ. 

  – Cây con thì phun phân với nồng độ thấp ¼ so với khuyến cáo.

  – Sau 1 tháng thì tăng nồng độ phân lên ½ so với khuyến cáo. Phun 1 tuần 1 lần.

  Sau thời gian từ 6-9 tháng thì rễ lan phát triển mạnh, các bạn có thể thay chậu lớn hơn và tiếp tục trồng bằng phương pháp bán thủy canh.

  chúng tôi

  Mẹo kích rễ lan cực dễ với GE gừng

  Viên đất nung SFARM phù hợp trồng cây gì?

  Đã trồng sen đá, không thể thiếu viên đất nung

  Viên đất nung – giá thể trộn đất trồng hoa hồng lý tưởng

  Xu hướng phủ bề mặt và lót đáy chậu cây cảnh bằng viên đất nung

  5

  /

  5

  (

  2

  bình chọn

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Thành Công
 • Phương Pháp Giáo Dục Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phương Pháp Làm Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bị Mất Răng Nên Trồng Răng Sứ Hay Cấy Ghép Răng Implant
 • Khái Quát Các Phương Pháp Bọc Răng Sứ
 • Trồng Lan Bán Thủy Canh Bằng Viên Đất Nung Keramzite

  --- Bài mới hơn ---

 • Đất Nung Trồng Phong Lan
 • Hướng Dẫn Trồng Lan Giáng Hương Cửu Bảo Tiên – Aerides Lawrenceae
 • Phương Pháp Trồng Lan Từ Hạt Và Cấy Mô Phần 2 – Dân Chơi Lan
 • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Ghép Lan Vào Gốc Cây
 • Chơi Lan, Trồng Lan Bắt Đầu Từ Đâu Và Chơi Như Thế Nào?
 • 5. Rất ít thời gian chăm sóc (nếu ko bón phân có gốc muối) thì 1-3 tháng mới phải thay nước 1 lần … đi xa cả tháng về cây lan vẫn sống khỏe mạnh. Như bác Cù trồng cả vài trăm chậu sẽ cực nhàn 😀

  6. Yên tâm khoản rễ không mọc lòng thòng ra ngoài … hư rễ khi va chạm, hay dễ bị tổn thương do môi trường … rễ ở trong chậu luôn ẩm ướt nên ko mọc ra ngoài và chúng rất khó (lâu bị hư) nếu không bị cháy do ko thay nước hay xả muối. Rễ to, khỏe, đẹp lắm …

  8. Nhờ (7) mà tách chiết cứ phải nói là cực rễ dàng ạ 😀 Cây sau tách chiết vẫn cực khỏe để sinh tồn (duy trì nòi giống và phát triển) …

  9. Về tổng thể là dễ trồng, dễ chăm sóc và tiết kiệm rất nhiều công sức, tiền bạc.

  10. Đã, đang và sắp là tương lai cho ngành trồng trọt nói chung và hoa lan nói riêng đó – Xu hướng tất yếu thôi, có thể vẫn có người hoài niệm nhưng cuộc sống bộn bề lo toan tất bật buộc người ta phải có pp trồng phù hợp là dễ trồng, dễ chăm sóc, sạch sẽ và tiết kiệm rất nhiều công sức, tiền bạc 😀

  Sau khi sửa xong cái máy chụp hình cùi, giờ là lúc show thành quả trồng Hồ Điệp Bán Thủy Canh:

  1. Phương pháp Bán Thủy Canh version 01 – đục lỗ bên hông.

  2. Giá thể viên đất sét nung (made in Vietnam) – leca

  3. Phân bón: dung dịch thủy canh Gwall theo sách hướng dẫn 1/8 liều lượng + phân bón lá đầu trâu 501 (cực loãng 1 giọt/1 tuần) + 1 chút nước vôi loãng (1 tuần 1 giọt) + 1 chút nước mưa (1 tuần 3 giọt) + 1 chút nước dừa (1 giọt 1 tuần) … 

  4. Trồng trong nhà dưới lớp tôn sáng (Giếng trời để có sự thông thoáng – lưu thông không khí quay chậu, rễ)

  5. 01 Tuần xả muối 1 lần.

  Kết quả:

  01. Cây này bị suy kiệt khi trồng truyền thống (trên sân thượng) thiếu ẩm … sau 03 tháng đang phục hồi dần dần …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viên Đất Nung Trồng Lan: Ưu Điểm Và Cách Sử Dụng Đơn Giản
 • Giá Thể Trồng Lan – Vỏ Thông – Bài 36 – Nguyễn Ngọc Hà – Dân Chơi Lan
 • Cây Lan Bình Rượu Để Bàn
 • Nhân Giống Lan Bằng Phương Pháp Gieo Hạt
 • Trồng Lan Bạch Hạc Hiệu Quả Cao
 • Kỹ Thuật Trồng Hoa Phong Lan Thủy Canh Đẹp Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bó Hoa Phong Lan Tặng Bà
 • Chuyên Bán Phong Lan Đẹp Giá Cả Hợp Lý
 • Các Loại Phong Lan Rừng Cực Đẹp Của Việt Nam Dòng Hoàng Thảo
 • Một Số Loại Phong Lan Đẹp Dễ Trồng Tại Việt Nam Cho Người Mới Chơi Lan
 • +14 Loại Phong Lan Siêu Đẹp & Dễ Trồng Cho Người Mới Chơi.
 • Theo cách truyền thống, Hoa Phong Lan thường được trồng trên những chất hữu cơ hoặc trên than để cho ra những cành Hoa Phong Lan đẹp. Tuy nhiên, với cách trồng Hoa Phong Lan thủy canh, bạn sẽ có một bình Hoa Phong Lan tuyệt đẹp từ rễ tới ngọn đấy!

  1. Điểm nổi bật giữa trồng Hoa Phong Lan thủy canh với cách trồng truyền thống?

  Phong Lan được xem là một loại cây hoa quý, không chỉ tạo nét đẹp sang trọng cho không gian mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Nhưng loại hoa này cũng được đánh giá là khá khó trồng và chăm sóc.Theo cách truyền thống, lan thường được trồng trên các chất hữu cơ và được phun 2 loại phân bón (một loại nhằm thúc đẩy sử tăng trưởng dinh dưỡng, một loại để cảm ứng sự ra hoa). Với cách này, nếu không biết cách trồng, hoa lan thường ra không đều, chất dinh dưỡng bị dư thừa và tốn rất nhiều thời gian, công sức.

  Và để giải quyết các vấn đề này, trồng Hoa Phong Lan thủy canh chính là phương án mang lại nhiều ưu điểm. Trồng Phong Lan thủy canh sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên nên khu vực trồng lan luôn khô sạch. Hơn nữa, cách trồng Phong Lan thủy canh còn khắc phục được tình trạng rễ bị hỏng mà các phương pháp khác đang phải đối mặt. Điều này mang lại lợi nhuận cao trong việc sản xuất hoa lan, chất lượng và số lượng sẽ được tăng lên đáng kể.

  2. Hướng dẫn Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan thủy canh

  2.1. Chuẩn bị dụng cụ

  Để trồng Hoa Phong Lan thủy canh, trước tiên chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ, giống Hoa Phong Lan và một số dinh dưỡng cần thiết. Thiết kế vườn lan: Nếu trồng lan thủy canh với mục đích kinh doanh thì nên thiết kế khung giàn nhằm đảm bảo độ bền, chắc chắn. Giàn che nên dùng lưới màu đen hoặc màu xám. Còn trong trường hợp trồng lan để chơi trên sân thượng, mái hiên thì nên đặt cùng các loại cây cảnh khác nhằm giảm bớt sự khô nóng của kết cấu mái tôn, bê tông xung quanh.

  Giá thể: Có thể dùng các loại giá thể để trồng lan như than gỗ, xơ dừa hoặc vỏ đậu phộng.

  Rọ thủy canh: Nên chọn những loại rọ có kích thước phù hợp với cây lan bạn định trồng.

  Dung dịch thủy canh: Chọn loại dinh dưỡng phù hợp cho cây lan, tỷ lệ pha nước thì làm theo hướng dẫn đã được ghi sẵn trên vỏ hộp. Bút PH, bút đo PPM nhằm đảm bảo xác định đúng nồng độ dinh dưỡng phù hợp cho cây.

  Giống Hoa Phong Lan: Nếu trồng Phong Lan để kinh doanh nên chọn các giống: Dendrobium, MoNaKa, Oncidium, Phalaenopsis, Vanda… đây đều là các loài hoa đẹp, khỏe, cho ra hoa liên tục. Còn trồng Phong Lan để giải trí thì loài Vũ nữ, Dendrobium, Hồ Điệp rất phù hợp, vì những loài này rất dễ trong quá trình chăm sóc hoa.

  Sau khi chuẩn bị vật dụng, giá thể và giống lan, chúng ta tiến hành trồng lan thủy canh.

  2.2. Hướng dẫn Kỹ thuật trồng Hoa Phong Lan thủy canh

  – Cho một lớp than hoặc xốp vào dưới đáy hộp nhằm đảm bảo độ thoáng khí cho cây.

  – Lấy lớp than đã được đập nhỏ rửa sạch đặt vào chậu với độ cao khoảng nửa chậu.

  – Cho cây Phong Lan vào và trải thêm một lớp vỏ dừa đã được cắt thành các miếng lớn nhằm giữ ẩm cho cây.

  Lưu ý: Vỏ dừa phải được ngâm trong khoảng 24 giờ và đã xả sạch các độc tố.

  – Đưa cây lên hệ thống thủy canh để cây được chăm sóc với dung dịch thủy canh, cung cấp dưỡng chất để cây phát triển

  3. Kỹ thuật chăm sóc hoa Hoa Phong Lan thủy canh

  Khi chăm sóc Hoa Phong Lan thủy canh thì ánh sáng, độ ẩm, nước tưới và dinh dưỡng là những yếu tố quan trọng nhất.

  – Ánh sáng: Hoa lan không chịu được ánh sáng mạnh, do vậy nên làm giàn lưới để che bớt ánh sáng. Mức độ ánh sáng tốt nhất là khoảng từ 65-70%.

  – Nước tưới: Sau khi trồng Phong Lan xong nên tưới nước luôn và duy trì 2 lần/ngày. Không nên tưới quá nhiều nước, mỗi lần tưới chỉ cần độ ẩm vừa đủ. Thời gian tưới tốt nhất vào sáng sớm hoặc chiều mát.

  – Dung dịch dinh dưỡng thủy canh: Nồng độ và liều lượng dinh dưỡng cho lan tùy thuộc

  mỗi thời kỳ phát triển.

  Phòng trừ sâu bệnh hại Hoa Phong Lan thủy canh Trồng Hoa Phong Lan thủy canh cần phải lưu ý những biểu hiện của bệnh thối rữa xuất hiện trên cây, vì bệnh này phát triển rất nhanh chóng, có thể giết chết cây chớp nhoáng trong

  vài ngày. Nếu chỉ thấy trên lá xuất hiện những chỗ đậm màu ta phải phun thuốc ngay. Nếu lá và rễ đã bị thối, ta phải dùng kéo hoặc dao đã khử trùng cắt xa chỗ bị bệnh, nếu cần ta có thể cắt bỏ cả nguyên lá hoặc rễ. Lưu ý vết cắt phải được khử trùng bằng Vadơhn trộn Zineb. Sau đó phải cách ly cây bệnh vì chúng lan truyền rất nhanh chóng. Khi cây đã có trục phát hoa không nên thay đổi vị trí, vì như thế dễ làm nụ hoa bị rụng. Sự thiếu độ ẩm, sử dụng phân bón quá độ cũng làm cho nụ hoa vàng và quăn lại. Khi hoa đã tàn, ta có thể cắt trục phát hoa đến mắt thứ tư (chừa lại 4 mắt), các mắt này thường cho ra các chồi bên và có thể ra hoa vào mùa nắng.

  Loài rệp nhỏ đến nỗi mắt thường không phân biệt được. Với kính lúp có độ mạnh, ta sẽ thấy được những con côn trùng màu hơi đỏ, nhỏ xíu. Ngoài ra một loài rệp đốm và vảy u với kích thước lớn hơn cũng gây ra một tác hại đáng kể. Dùng Serpa với nồng độ nửa muỗng canh cho 4 lít nước, kết quả sẽ chắc chắn. Sau đó cần tưới nước trà loãng cho Phong Lan hàng ngày, ngoài tác động kích thích nó còn có tác dụng để diệt những mầm khuẩn bệnh do

  chất tanin trong nước trà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khám Phá 17 Loài Lan Kỳ Lạ Nhất Hành Tinh
 • Cập Nhật Giá Lan Phi Điệp Tháng 3 Năm 2022 Bão Giá Thời Covid
 • Phương Pháp Nhận Biết Hoa Phong Lan Phi Điệp Cần Biết
 • Phi Điệp Mắt Đỏ Hb, Mua Bán Phi Điệp Mắt Đỏ Uy Tín Tại Hà Nội
 • Ý Nghĩa Của Hoa Phong Lan Màu Vàng
 • Khám Phá Cách Trồng Lan Hồ Điệp Bán Thủy Canh Để Bàn Siêu Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Trồng Rau Sạch Bằng Trụ Khí Canh.
 • Mô Hình Trồng Rau Thủy Canh Tại Nhà Và Các Phương Pháp Tăng Năng Suất
 • Phân Biệt Các Phương Pháp Trồng Rau Thủy Canh Hiện Nay
 • Kiến Thức Cơ Bản Về Thủy Canh
 • Mô Hình Trồng Rau Sạch Thủy Canh
 • Sẽ thật tuyệt vời khi bạn có thể trồng chậu Lan Hồ Điệp ngay trên bàn làm việc của mình hay bất cứ vị trí nào mà bạn muốn, chẳng cần phải lo lắng như phương pháp truyền thống, phải tạo vườn, làm giá treo. Nếu bạn là một người yêu Lan, say mê Lan thì hãy thực hiện phương pháp này ngay tại nhà nhé!

  Lan hồ điệp thủy canh dễ trồng, dễ chăm, không tốn nhiều thời gian và công sức

  Video giới thiệu lan hồ điệp trồng theo phương pháp thủy canh

  Người chơi Lan sẽ không chỉ còn thưởng thức hoa đẹp mà còn chơi cả bộ rễ siêu đẹp.

  Khu vực trồng lan luôn khô ráo, sạch sẽ.

  Dễ dàng quan sát sự phát triển của bộ rễ, tránh được các bệnh nấm rễ, thối rễ.

  Tiết kiệm được thời gian chăm sóc và tưới nước.

  Tận dụng được ban công, góc sân vườn, không cần nhiều diện tích vẫn tạo được một vườn lan rực rỡ sắc hương.

  Lan Hồ Điệp được xem là loại hoa dễ trồng thuỷ canh nhất

  Lan hồ điệp (Orchidée papillon) được khám phá vào năm 1750, là loại lan có hoa lớn, đẹp, bền, màu sắc phong phú, không thua kém giống lan nào khác từ trắng, hồng, đỏ, vàng, tím. Nhưng với kỹ thuật trồng truyền thống rất khó trồng nhất là đối với người mới bắt đầu nên giá lan hồ điệp luôn đắt “như tôm tươi”.

  Lan hồ điệp thủy canh đẹp lung linh thu hút mọi ánh nhìn

  Là cây đơn thân, ngắn, có lá to, dày mọc sát nhau. Hoa nở không theo chu kỳ mà luân phiên nhau, tức là mọc hết cái này thì lại nở tiếp cái khá, có thể kéo dài đến vài tháng. Chùm hoa nở từng cái có 3 đài to, hai cánh xòe rộng kín, màu sắc đẹp. Môi hoa Lan Hồ Điệp có đặc điểm cong dẹp, hai râu dài nên thoạt nhìn bạn sẽ thấy hoa giống như con bươm bướm.

  Trồng Lan Hồ Điệp Theo Phương Pháp Truyền Thống:

  Cây thường được trồng trên than, dớn, sơ dừa, mụn dừa,… Bên cạnh đó, để lan ra được hoa, người trồng phải phun nhiều loại phân bón để thúc đẩy sự tăng trưởng và kích thích lan ra hoa. Với cách trồng này, nếu không có kinh nghiệm sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức để chăm sóc mà lan lại ra hoa không đều, thậm chí chất dinh dưỡng được phun quá nhiều khiến lan chết.

  Lọ lan hồ điệp thủy canh lúc nào cũng sạch sẽ và tuyệt đẹp

  Trồng Lan Hồ Điệp Theo Phương Pháp Thủy Canh:

  Dễ trồng, dễ chăm, không tốn nhiều thời gian và công sức.

  Không cần nhiều diện tích vẫn tạo được một vườn lan rực rỡ hương sắc.Lan ra nhiều, hoa to và đều.

  Không cần các chất hữu cơ, than, dớn và cũng không cần tưới nước thường xuyên nên khu vực trồng sạch sẽ và khô thoáng.

  Thay vì bạn phải tưới nước hàng ngày, thì Bột thủy canh sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn mà không cần phải chăm sóc nhiều.

  Bột Thuỷ Canh tác dụng: cung cấp chất dinh dưỡng thay thế cho phân bón và các phụ liệu khác để Lan phát triển mà không cần bón phân. Bột thuỷ canh được áp dụng và trồng rộng rãi trong vài năm trở lại đây

  Trồng Lan Hồ Điệp thủy canh bạn có thể quan sát được sự phát triển của bộ rễ, tránh được các bệnh nấm rễ, thối rễ mà phương pháp trồng truyền thống hay gặp. Trồng thuỷ canh Ngoài chơi hoa ra thì bạn cũng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của bộ rễ Lan.

  Bạn cũng d dàng thay chậu vì lan không bám rễ vào chậu như thông thường.

  Tăng số lượng hoa cắt cành so với cách trồng truyền thống, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

  Tách, chiết cây con cực dễ dàng.

  Bên cạnh đó, cách trồng truyền thống bạn phải tạo vườn, làm giá treo, nhưng cách trồng thủy canh có thể trồng chậu để bàn rất đẹp và tiện.

  GỬI THÔNG TIN VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG

  Vẻ đẹp rực rỡ của lan hồ điệp tạo nên sự ấn tượng cho bất kỳ không gian nào. Trưng hoa lan có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn hơn ngoài việc là một vật trang trí mang tính một sự thẩm mỹ cao.

  GỬI THÔNG TIN VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG

  1. Ươm mầm: Ngâm hạt vào nước ấm 30 độ C khoảng 8-10 tiếng để dễ nảy mầm.

  + Bước 1: Chuẩn bị giấy ăn, thấm cho vừa ướt nước. Sau đó, lấy hạt giống đã ngâm trong nước ấm bỏ vào miếng giấy gấp lại đặt vào túi nilong, để nơi thoáng mát, hàng ngày kiểm tra độ ẩm (tránh tình trạng dư nước hoặc bị khô) và ủ cho đến khi hạt nứt mầm.Sau khoảng 20 ngày lan hồ điệp sẽ bắt đầu nảy mầm.

  + Bước 2: Bạn lấy 3 viên nén kích thích ngâm vào nước 5-10p cho nở ra rồi đặt hạt giống đã nứt mầm lên ươm gieo thành cây con.

  2. Quy trình trồng cây

  Loại bỏ giá thể cũ: Nhẹ nhàng tách cây ra khỏi chậu cũ, loại bỏ toàn bộ giá thể và rêu bám trên mặt rễ. Dùng vòi nước rữa sạch hai mặt lá, xịt vào rễ cho đến khi toàn bộ rễ sạch không còn giá thể cũ bám vào.

  3. Cách chăm và kích thích lan hồ điệp thủy canh nở đúng dịp tết

  Để được như thế, bạn cần chăm sóc từ tháng 9 âm lịch. Cắt bỏ cuống hoa (sẽ hiệu quả nhất nếu cuống già và đã có màu nâu), nếu cuống xanh bạn chỉ nên cắt 1 đốt. Khoảng 2-3 tuần sau cắt, lan sẽ ra cành mới.

  4. Nhân giống

  Bạn bồi bổ cho cây mẹ bằng phân bón lá 20-20-20 độ 3-4 tuần, để cây được hồi sức sau đợt nuôi hoa.

  Bạn lấy bông hoặc vải mềm quấn nhẹ, xốp, quanh các mắt ngồng(thường thành công ở các mắt thứ 3-4-5, tính từ gốc lên), rộng độ 5-7mm, dày độ 2-4mm.

  GỬI THÔNG TIN VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG

  Hạt Giống Hoa chuyên cung cấp các loại hạt giống hoa và chuyên bán các loại hạt giống cây ăn trái, , cây mini và rất nhiều loại hạt giống mini khác. hạt giống sen mini Nhật Bản

  chúng tôi

  Mã Sản Phẩm

  Hạt Giống Lan Hồ Điệp Trồng Thủy Canh

  Loại hoa/cây

  Hạt giống lan hồ điệp

  Màu sắc

  Mix màu

  Tag: Hạt giống lan hồ điệp

  GỬI THÔNG TIN VÀO MẪU BÊN DƯỚI ĐỂ ĐẶT HÀNG

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  VPGD HCM: 325 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

  (Có hạt giống và cây giống + thi công giàn rau hòa tan – khí canh)

  Hotline – zalo: 0917 147 248

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trồng Lan Bán Thủy Canh Độc Lạ
 • 3 Bước Học Cách Phát Âm Chuẩn Trong Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Trồng Lan Thủy Canh Đúng Cách Giúp Hoa Đẹp, Lâu Tàn
 • Cách Trồng Lan Hồ Điệp Thủy Canh
 • Khoảng Cách Trồng Mít Thái Siêu Sớm Là Bao Nhiêu?
 • Địa Chỉ Bán Dụng Cụ Trồng Rau Thủy Canh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Trồng Cây Bơ Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang )
 • Tổng Hợp Các Loại Rau Thích Hợp Trồng Bằng Phương Pháp Thủy Canh
 • Cách Trồng Rau Sạch Bằng Hệ Thống Thủy Canh Đơn Giản
 • Cách Trồng Rau Sạch Bằng Kỹ Thuật Thủy Canh
 • Lưu Ý Cần Nhớ Khi Trồng Rau Sạch Tại Nhà Bằng Phương Pháp Thủy Canh
 • Địa chỉ bán dụng cụ trồng rau thuỷ canh ở đâu? Câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi sử dụng phương pháp trồng rau thuỷ canh. Đây đang là xu hướng của những người sinh sống ở đô thị hoặc nhà mặt đất nhưng k có diện tích và khuôn viên trồng trọt. Bằng phương pháp này người sử dụng tự cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình.

  Trồng rau thuỷ canh là gì?

  Trồng rau (cây) bằng phương pháp thuỷ canh là một kỹ thuật trồng cây không cần đất. Thực chất, đây là phương pháp cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu dưới dạng hoà tan trong nước, cả đa, trung và vi lượng. Trong phương pháp này, rễ cây được bao bọc bởi một hỗn hợp giá thể vô trùng như xơ dừa, trấu hun, nham thạch, đất nung,…

  Trồng rau (cây) bằng đất là phương pháp trồng truyền thống, nguyên thuỷ, sử dụng đất làm giá thể cũng như cung cấp chất dinh dưỡng qua phân bón vào đất.

  Địa chỉ bán dụng cụ trồng rau thủy canh ở đâu? Bạn nên sử dụng Bộ thiết bị trồng rau thuỷ canh BKFAST. Tại sao vậy?

  Thiết bị trồng rau thuỷ canh BKFAST được chế tạo dựa trên phương pháp trồng rau thuỷ canh tĩnh. Với thiết kế thông minh, an toàn giúp mọi người dễ dàng trồng rau tại nhà dễ dàng, không tốn công chăm sóc…

  Với thiết kế gọn nhẹ, bộ thiết bị phù hợp để đặt bất cứ đâu trong gia đình. Bên cạnh đó, năng suất rau trồng cũng đáng để ngạc nhiên. Các loại rau ăn lá, rau thơm, hành, tỏi đều có thể trồng một cách dễ dàng.

  01 Bộ trồng rau thủy canh BKFAST bao gồm:

  • 06 Thùng lớn (Mỗi thùng chứa 13,5 lít nước)
  • 06 Nắp nhựa
  • 36 Rọ nhựa
  • Tặng kèm: 36 Giá thể xơ dừa + 01 bộ dinh dưỡng thuỷ canh (Pha đủ cho 06 thùng lớn) + 01 túi hạt giống

  Đặc điểm:

  • Lắp ráp đơn giản, gọn gàng
  • Được làm hạt nhựa PP và ABS nguyên sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm
  • Nhẹ, bền, đẹp, màu xanh lá cây giúp ngăn ngừa rêu
  • Trên thân thùng có lỗ thoát nước: Giúp pha nước dễ dàng (Nước trong thùng đến miệng lỗ thoát nước là đủ 13,5 lít nước), Khi trời mưa hoặc tưới nước không bị đọng gây ngập úng chết cây.

  Hướng dẫn sử dụng bộ thiết bị trồng rau thủy canh BKFAST

  Bước 1: Chuẩn bị hạt giống thuỷ canh cùng Bộ dụng cụ trồng rau thủy canh chuyên dụng BKFAST.

  Bước 2: Ngâm hạt giống theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh trong vòng 30 phút để loại bỏ hạt hỏng, lép, đảm bảo khi gieo trồng đạt được năng suất tốt.

  Làm ướt giá thể, nếu bạn sử dụng giá thể là xơ dừa dưới dạng viên nén thì tiến hành ngâm chúng trong 5 phút

  Bước 3: Gieo hạt.

  Sau khi đã loại bỏ các hạt hỏng, lép, tiến hành gieo hạt vào giá thể, đưa vào rọ nhựa rồi đặt trên nắp thùng.

  Bước 4: Pha dinh dưỡng thủy canh theo đúng hướng dẫn sử dụng. Đối với những người mới bắt đầu, lưu ý nên sử dinh dưỡng thủy canh đã chia sẵn nồng độ bởi pha chuẩn dinh dưỡng thủy canh chính là một yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng rau trồng sau này. Mỗi loại rau thì cần nồng độ dinh dưỡng khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khay Trồng Rau Bán Thủy Canh Dosa
 • Mô Hình Trồng Rau Bán Thủy Canh Là Gì?
 • Trồng Bưởi Diễn Vào Tháng Nào Cho Năng Suất Cao
 • Khoảng Cách Trồng Bưởi Diễn Bao Nhiêu Là Hợp Lý Nhất
 • Cách Trồng Bí Đỏ (Bí Ngô) Trong Thùng Xốp Trên Sân Thương
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100