Lan Yên Ngựa Acanthephippium

(Xem 26)

Hoa khá đẹp, nở vào cuối đông, đầu xuân nên thường được thu hái và gây trồng làm cảnh trong chậu. Có thể trồng ở vườn hay đặt trong nhà nơi tiếp khách gần cửa thoáng mát. Cây thường được tìm thấy ở vùng núi cao Nam Việt Nam , chủ yếu ở vùng Nam Trung Bộ như Đà Lạt, Đắc Lắk, Gia Lai, KonTum.

1. Lan Yên Ngựa Đà Lạt – Acanthephippium gougahense

Lan Yên Ngựa Đà Lạt - Acanthephippium gougahense

Lan Yên Ngựa Đà Lạt - Acanthephippium gougahense

2. Lan Yên Ngựa Vạch – Acanthephippium striatum

Lan Yên Ngựa Vạch - Acanthephippium striatum

Lan Yên Ngựa Vạch - Acanthephippium striatum

Lan Yên Ngựa Vạch - Acanthephippium striatum

3. Các giống khác Việt Nam không có

Lan yên ngựa acanthephippium pictum

Lan yên ngựa acanthephippium pictum

Lan yên ngựa acanthephippium javanicum

Lan yên ngựa Acanthephippium bicolor

Lan yên ngựa Acanthephippium mantianum

Lan yên ngựa Acanthephippium mantianum

Lan yên ngựa Acanthephippium sylhetense