Xem Nhiều 5/2022 # Giáo Bài 19 Án Nghề Làm Vườn Lớp 11 # Top Trend

Xem 13,068

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Bài 19 Án Nghề Làm Vườn Lớp 11 mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Inkndrinkmarkers.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,068 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Mít Ruột Đỏ
 • Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Mít Ruột Đỏ
 • Kỹ Thuật Chăm Sóc Vườn Cây Có Múi Sau Thu Hoạch: Cam, Quýt, Bưởi,….
 • Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Hoa Hồng Môn
 • Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Bưởi Da Xanh
 • Giáo án nghề làm vườn lớp 11 –

  Bài 19

  KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY

  XOÀI

  I MỤC TIÊU

  1. Kỹ năng

  – Nêu được một số đặc điểm sinh học và yêu cầu

  của cây xoài với các điều kiện ngoại cảnh

  – Phát biểu được quy trình kĩ thuật trồng và chăm

  sóc cây xoài.

  – Nêu được cách phòng trừ sâu bệnh khi trồng và

  chăm sóc cây xoài

  2. Kỹ năng

  – làm đúng yêu cầu kỹ thuật các công việc trong

  chăm sóc cây xoài

  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  Sách giáo khoa, lá, cây con và sản phẩm của

  chúng như quả, bao bì một số loại thuốc trừ sâu, bệnh

  hại.

  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

  1. Kiểm tra bài cũ

  Hãy nói kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả

  có múi.

  2. Trọng tâm

  – Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của

  cây xoài

  – Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

  3. Bài mới

  Hoạt động của Giáo

  viên và Học sinh

  Nội dung

  GV: Nh

  ững giá trị

  về kinh tế v

  à dinh

  I. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG

  VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ

  dưỡng của cây xo

  ài

  mang lại là gì?

  – Giá trị dinh dưỡng: Quả xoài

  chín chứa nhiều chất dinh

  dưỡng, có 11 – 12% đường,

  trong 100g thịt quả cung cấp

  70 cal, có nhiều VTM A, B

  2

  GV: Hãy kể t

  ên và

  càng to thì chiều cao càng lớn,

  có thể cao trên 10 – 12m, tán

  có thể có đường kính bằng

  hoặc lớn hơn chiều cao

  3. Lá và cành

  – Lá mọc ra từ các chồi, mọc

  đối xứng từng chùm 7 – 12 lá,

  tuỳ thuộc vào loài mà có chiều

  dài, màu sắc, rộng lá khác nhau

  – Một năm thường ra 3 – 4 đợt

  lộc

  4. Hoa

  Hoa ra ở ngọn có 2 loại: hoa

  lưỡng tính và hoa đực. Hoa ra

  nhiều nhưng tỷ lệ đậu thấp vì

  – Thời gian tiếp nhận hạt phấn

  của nhuỵ ngắn 2 – 3 giờ

  đ

  ặc điểm đáng chú ý

  khi nói v

  ề một số

  giống xoài hi

  ện

  đang trồng?

  HS: Th

  ảo luận, phân

  tích và trả lời .

  HS: liên h

  ệ thực tế

  trả lời câu hỏi.

  – Thời gian chín của nhuỵ sớm

  hơn thời gian hoa đực thụ phấn

  – Nếu thời gian ra hoa gặp

  nhiệt độ thấp, mưa, độ ẩm

  không khí cao … làm cho quá

  trình thụ phấn, đậu quả … thấp

  5. Quả và hạt

  Quả có 1 hạt đa phôi, quả hình

  thành sau khi thụ tinh xong và

  phát triển đến lúc chín khoảng

  3 – 3,5 tháng.

  III. MỘT SỐ GIỐNG XOÀI

  TRỒNG CHỦ YẾU

  1. Ở các tỉnh phía Nam

  – Xoài cát (Hoà Lộc):trồng

  nhiều ở đồng bằng sông Cửu

  Long, quả chín có màu vàng,

  hương thơm, vỏ mỏng

  – Xoài Thơm : cây sinh trưởng

  khoẻ, năng suất cao, hương

  thơm

  – Xoài Bưởi: sinh trưởng khoẻ,

  thịt nhão, ngọt vừa có mùi

  nhựa thông

  – Xoài Thanh ca: trồng ở

  Khánh Hoà, Bình Định … có

  nhiều đợt ra quả trong năm,

  thịt ít xơ, màu vang tươi, nhiều

  nước, ngọt

  2. Ở các tỉnh phía Bắc

  – Xoài trứng (xoài tròn): sinh

  trưởng khoẻ, quả tròn vỏ dày,

  thịt chắc, mịn, màu vàng đậm .

  – Xoài Hôi Yên Châu – Sơn

  HS: Đ

  ọc sách giáo

  khoa trả lời t

  heo

  đúng yêu c

  ầu: mật

  độ, đào h

  ố, thời vụ

  La: quả chín có màu xanh, vỏ

  dày, vị ngọt có mùi nhựa thông

  – Giống GL1: hoa nở 1 năm 2

  lần, quả chín màu vàng sáng,

  thịt vàng đậm, vị ngọt, tỷ lệ

  phần ăn 69%

  – Giống GL2: Hoa ra nhiều đợ

  trong năm, quả to vỏ dày vị

  ngọt màu quả vàng nhạt, tỷ lệ

  phần ăn 73%

  – Giống GL6: quả tròn hơn dẹt,

  khi chín vỏ quả màu xanh

  vàng, phớt hồng, tỷ lệ quả ăn

  được 85%

  IV. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN

  NGOẠI CẢNH

  1. Nhiệt độ

  trồng, cách trồng.

  GV: Chăm sóc cây

  xoài thời kỳ ch

  ưa

  cho quả như thế n

  ào

  Nhiệt độ thích hợp cho xoài

  sinh trưởng và phát triển là: 24

  – 26

  0

  C. Giới hạn chịu đựng của

  xoài 2 – 45

  0

  C

  2. Lượng mưa

  – Có thể trồng xoài ở vùng có

  lượng mưa 1200 – 1500

  mm/năm, nếu lượng mưa lớn

  hơn 1500 mm thân và lá phát

  triển, ra hoa ít dễ bị sâu bệnh.

  – Trước khi ra hoa 2 – 3 tháng

  cần có điều kiện hạn, nếu mưa

  nhiều năm sau sẽ ít ra hoa,

  3. Ánh sáng

  Xoài là loài ưa sáng, thiếu ánh

  sáng tỉ lệ đậu quả thấp, phân

  hoá mầm kém .

  cho phù hợp?

  HS: Nghiên c

  ứu

  4. Đất đai

  Có thể trồng trên nhiều loại

  đất, yêu cầu phải có tầng đất

  dày với pH thích hợp 5,5 – 7,5.

  Vùng đất thấp hạ mực nước

  ngầm

  V. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ

  CHĂM SÓC

  1. Kỹ thuật trồng

  a) Mật độ và khoảng cách

  trồng

  – Mật độ tuỳ loại đất, địa thế,

  giống

  – Khoảng cách hàng với hàng

  là 5 – 6m, cây với cây là 4 –

  – Kích thước hố: 80 x 80 x

  80cm

  – Bón lót: 30 – 50kg phân

  chuồng, 1,5 – 2kg supe lân và

  0,5 – 1kg vôi cho 1 gốc

  c) Thời vụ trồng

  – Vùng Bắc Bộ: trồng tháng 2-

  3, hoặc 8 – 9

  – Vùng Bắc Trung Bộ: trồng

  tháng 10 – 11

  – Các tỉnh phía Nam: trồng

  tháng 4 – 5

  d) Cách trồng

  Đào lỗ chính giữa hố bóc bao

  nilông đặt cây vào giữa hố đào:

  – Đối với vùng đất cao trồng

  sao cho mép trên bầu bằng mặt

  HS: Nghiên c

  ứu

  SGK trả lời

  GV: Hãy nói d

  ấu

  hiệu nhận biết v

  à

  cách phòng tr

  ừ các

  đất

  – Đối với vùng đất thấp trồng

  sao cho mép bầu trên cao hơn

  mặt đất 0,5 – 0,6m. Cố định

  cây sau khi trồng.

  2. Kỹ thuật chăm sóc

  a) Chăm sóc cây thời kỳ chưa

  có quả

  – Làm cỏ: giúp cây tránh những

  cạnh tranh dinh dưỡng đối với

  cây khi cây còn bé, trồng xen

  cây họ đậu

  – Bón phân: một năm bón 2

  lần:

  + Bón đợt 1: bón vào tháng 3 –

  4 bón 0,5kg NPK (14:14:14),

  tủ gốc bằng rơm rạ

  loại bệnh hại tr

  ên

  cây xoài?

  HS: Trả lời câu hỏi

  GV: Trình bày cách

  thu hoạch xo

  ài và

  dấm xoài?

  HS: Trả lời

  + Đợt 2: tháng 8 – 9 : 0,6 – 0,8

  kg NPK

  – Tỉa cành, tạo tán cơ bản: Tạo

  dáng đều phù hợp cho cây

  sinh trưởng tốt nhất.

  b) Chăm sóc thời kỳ cây cho

  thu hoạch

  – Tưới nước: Thường xuyên

  theo dõi để đảm bảo độ ẩm cho

  cây

  + Cây ra hoa đậu quả

  + Đợt bón phân sau thu hoạch

  + Ra lộc thứ 2 – 3

  + Trước thu hoạch 1 tháng

  ngừng tưới nước.

  – Bón phân: 3 đợt

  + Đợt 1: 50 kg phân chuồng, 3

  – 4kg NPK,

  + Đợt 2: bón 200g Urê/cây

  + Đợt 3: bón vào tháng 5 – 6;

  lượng 100g Ure + 100g

  KCl/cây

  – Tỉa cành: bỏ cành mọc lộn

  xộn trong tán, cành bị sâu

  bệnh, cành khô, cành vượt.

  VI. PHÒNG TRỪ SÂU,

  BỆNH HẠI

  1. Một số sâu hại chính

  a) Rầy chích hút

  – Rầy nhảy, có miệng chích

  hút, màu xanh đến màu nâu.

  Rầy tiết ra 1 loại dịch làm cho

  nấm phát triển hại lộc non,

  hoa, quả non

  – Phòng trừ: Dùng một trong

  các loại thuốc Trebon 0,15%;

  Sumicidine 0,15%

  b) Rệp sáp

  Loại hút nhựa các bộ phận non

  của cây, dùng các loại thuốc

  như trừ rầy để diệt.

  c) Ruồi đục quả

  – Ruồi chích vào quả đẻ trứng

  sâu 2 – 3 ngày nở thành giòi,

  giòi gặm thịt quả làm thịt quả

  thối rữa.

  – Phòng trừ: vệ sinh đồng

  ruộng, nhặt quả thối rụng, dùng

  thuốc diệt ruồi đực :

  Methyleugenol với thuốc

  Azodrin, Bi 58.

  2. Một số bệnh hại chính

  a) Bệnh nấm phấn trắng

  Hại hoa quả non phát triển

  mạnh vào điều kiện ẩm độ cao,

  ngày nắng đêm lạnh. Phòng

  trừ: Score 0,1%; Ravral 0,2%;

  Coooper 0,2% …

  b) Bệnh thư hán

  Hại lá, hoa, quả

  Phòng trừ: cắt tỉa cành khô,

  cành chứa bệnh, phun thuốc

  Benlat 0,2 – 0,3%; Ridomil

  MZ72 0,3%; Mancozel 0.3%.

  VII. THU HOẠCH, DẤM

  QUẢ

  1. Thu hoạch

  – Thu hoạch khi quả sắp chín,

  núm quả rụng, vỏ chuyển từ

  xanh đậm sang xanh nhạt

  – Thu hái quả vào buổi sáng

  hoặc chiều mát

  – Khi thu hoạch cắt cuống tánh

  nhựa dính lên mặt vỏ quả.

  2. Dấm quả

  Sau khi hái quả thì rửa sạch

  dấm bằng đất đèn 1kg quả

  tương ứng với 2g đất đèn, sau

  đó để nơi thoáng mát

  4. CỦNG CỐ

  Hãy nói những yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?

  Hãy trình bày những kỹ thuật chăm sóc cây

  xoài?

  5. NHẮC NHỞ

  Chuẩn bị bài học “Kỹ thuật trồng và chăm sóc

  cây nhãn”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Cà Chua Thân Gỗ
 • Kĩ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Hoa Dừa Cạn
 • Giống Cam Xã Đoài Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc
 • Các Biện Pháp Giúp Bảo Vệ Môi Trường Trong Việc Chăm Sóc Giúp Cây Cà Phê Đạt Năng Suất Cao Baithilienmoncuaemhuynhtruongtulop9A4Doc Docx
 • Kỹ Thuật Trồng Rau Bò Khai
 • Bạn đang xem bài viết Giáo Bài 19 Án Nghề Làm Vườn Lớp 11 trên website Inkndrinkmarkers.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100