Xem Nhiều 2/2023 #️ Gia Công Phân Bón, Chế Phẩm Sinh Học Siamb # Top 10 Trend | Inkndrinkmarkers.com

Xem Nhiều 2/2023 # Gia Công Phân Bón, Chế Phẩm Sinh Học Siamb # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Gia Công Phân Bón, Chế Phẩm Sinh Học Siamb mới nhất trên website Inkndrinkmarkers.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tên

Thành phần

Công dụng

Phân bón hữu cơ SIAMB Soyamin– MSPB 22848

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 5,5%;

Tỷ lệ C/N: 2;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Soilenzyme– MSPB 22849

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 5,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2;

pHH2O: 5,4;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men đồng thời tăng cường thêm Kali từ chuối ủ lên men.

Chứa nhiều enzyme cần thiết cho đất (Soilenzyme).

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Biozyme– MSPB 22850

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 3,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,04

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men đồng thời tăng cường thêm Kali từ chuối ủ lên men..

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Rong tao– MSPB 22851

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2,5%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit fulvic (axit fulvic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường fulvic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển chất lượng của cây trồng.

Cân bằng dinh dưỡng NPK cho cây trồng ở dạng hữu cơ bền.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Phan ca– MSPB 22852

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2,5%;

Axit fulvic (axit fulvic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,3;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ. Cân bằng dinh dưỡng NPK cho cây trồng ở dạng hữu cơ bền.

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường fulvic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển chất lượng của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB M.Organic– MSPB 22853

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,3;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01;

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Vita Organic– MSPB 22854

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Tăng cường các vitamin thiết yếu cho sự phát triển và hoàn thiện của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Rotomino– MSPB 22855

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,6;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Organic Perfect– MSPB 22856

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2,1%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên hoàn hảo trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB JAS Organic– MSPB 22857

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,5.

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ kể cả hữu cơ nhật bản (JAS)

Phân bón hữu cơ SIAMB Probiotic– MSPB 22858

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,5%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác (probiotic) trong quá trình ủ lên men đậu nành.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB BioP– MSPB 22859

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,5

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn lân hữu hiệu từ cá biển và khoáng thông qua quá trình ủ vi sinh ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Bionature– MSPB 22860

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,4;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Nfix– MSPB 22861

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 5,5%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%

Tỷ lệ C/N: 2;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,06.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành, lân từ cá biển và khoáng ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm (Nfix), phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB N.Organic– MSPB 22862

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 4%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,5;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ trùn quế ủ lên men cùng với cá biển và khoáng.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB EW Organic– MSPB 22863

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 4%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,4;

pHH2O: 5,5.

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,04

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành, trùn quế (EW Earthworm) và cá trích ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Active Organic– MSPB 22864

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,2;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm hoạt tính từ đậu nành ủ lên men, lân hoạt tính từ cá biển và khoáng.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Herbal Organic– MSPB 22865

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng cân bằng tự nhiên trong phân hữu cơ từ các thành phần dược liệu.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Actizyme– MSPB 22866

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men cùng với các enzyme hoạt hóa (Activzyme).

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Bioorganic– MSPB 22867

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2,5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng cân bằng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Growth– MSPB 22868

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,5%;

Tỷ lệ C/N: 4;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm và kali từ các loại đậu và sâu rồng ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Psol– MSPB 22869

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn lân hữu hiệu ủ vi sinh từ các nguồn hữu cơ giàu phospho.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Biostimulant– MSPB 22870

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

Axit fulvic (axit fulvic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,6;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp các chất thúc đẩy quá trình tự chuyển hóa sinh học trong đất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường fulvic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển chất lượng của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Ksol– MSPB 22871

Chất hữu cơ: 21%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn kali từ chuối ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Prich– MSPB 22872

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lân hữu hiệu thông qua quá trình ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Banana BioK– MSPB 22873

Chất hữu cơ: 21,5 %;

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6,0%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,6;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn kali từ chuối ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB NOP Organic– MSPB 22874

Chất hữu cơ: 22%;

Đạm tổng số (Nts): 3,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

Tỷ lệ C/N: 2,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03;

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ kể cả USD (NOP)

Phân bón hữu cơ SIAMB OMRI Organic– MSPB 22875

Chất hữu cơ: 22%;

Đạm tổng số (Nts): 3,5%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên cân bằng trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Soil Active– MSPB 22876

Chất hữu cơ: 21,8%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,3;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm từ trùn quế và sâu rồng ủ lên men làm cho đất trở nên hoạt hóa một cách mạnh mẽ giúp phát triển cây trồng một cách toàn diện.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Organic Effect– MSPB 22877

Chất hữu cơ: 21,4%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3,5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ

Cung cấp lượng lớn đạm, lân hữu hiệu từ việc ủ lên men các nguyên liệu tự nhiên.

Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.

Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.

Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Chế Phẩm Sinh Học Diamond Nano Gold Siêu Silic Phân Bón Lá Trung Lượng, Siêu Cứng Cây

Giới thiệu Chế Phẩm Sinh Học Diamond Nano Gold Siêu Silic Phân Bón Lá Trung Lượng, Siêu Cứng Cây – Chống Đổ Ngã – Hạn Chế Vàng Lá – Tăng Hệ Miễn Dịch – Chắc Hạt – Nặng Quả , Thể Tích 250ml

Chế Phẩm Sinh Học Diamond Nano Gold Siêu Silic Phân Bón Lá Trung Lượng, Siêu Cứng Cây – Chống Đổ Ngã – Hạn Chế Vàng Lá – Tăng Hệ Miễn Dịch – Chắc Hạt – Nặng Quả , Thể Tích 250ml Công Dụng Phức Canxi, Kali, Silic ở Dạng Hữu Cơ Nên Giúp Cây Hấp Thụ Nhanh Và Hiệu Quả Cao Chứa Đạm(N) Ở Dạng Amino Acid Rất Tốt Cho Cây Trồng Tăng Tính Chống Chịu Hạn, Úng, Rét, Phèn, Mặn, Ngộ Độc Hữu Cơ Tăng Hiệu Quả Sử Dụng Phân Bón, Tăng Khả Năng Quang Hợp Của Cây Trồng ,Tăng Năng Xuất Chất Lượng Nông Sản Làm Cứng Cây, Dai Cành, Xanh Lá Và Đầy Lá , Đều Lá, Cây Phát Triển Cân Đối Kéo Dài Thời Gian Khai Thác Kinh Thế Của Cây Lưu Niên Kích Thích Ra Nhiều Cành , Mầm ,Hoa ,Củ, Đậu Hoa, Đậu Qủa Làm Tăng Khả Năng Chống Chịu Sâu Bệnh Và Nấm Bệnh Của Cây Trồng Làm Tơi Xốp Đất Trồng Trọt, Khử Độc Các Kim Loại Nặng Trong Đất Trồng Đặc Biệt Là Ngăn Ngừa Asen III Tồn Tại Làm Giảm Chi Phí Cho Bà Con Nông Dân Làm An Toàn Môi Trường Canh Tác Khử Độc Đất Trồng, Khử Độc Nước Tưới, Khử Các Mùi Hôi Thối Của Các Loại Phân Hữu Cơ Khử Lượng Dư Thuốc Trừ Sâu, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Các Vụ Trước Tồn Dư Trong Đất Trồng. Đánh Thức Và Làm Tăng Hiệu Quả Của Phân Bón Khoáng Dư Thừa Làm Chai Cứng Đất Và Độc Chất Các Vụ Trước Cách Dùng Cây Lúa:250ml/100Lít Nước Phun Vòa 3 Giai Đoạn ; Cây Đẻ Nhánh, Trước Trổ Cây Ăn Trái , Cây Công Nghiệp :250ml/100Lít Nước Phun Đều Tán Cây. Phun Định Kỳ 20-30 Ngày /1Lần Rau Màu: 500ml/200 Lít Nước ,Phun Ướt Đều Tán Cây, Phun Định Kỳ 7-10 Ngày 1 Lần Thành Phần: N: 4%; K2O:3,5;SIO2 :16; CaO:9%, Chất Hữu Cơ:6% Chế Phẩm Sinh Học Diamond Nano Gold Siêu Silic Phân Bón Lá Trung Lượng, Siêu Cứng Cây – Chống Đổ Ngã – Hạn Chế Vàng Lá – Tăng Hệ Miễn Dịch – Chắc Hạt – Nặng Quả , Thể Tích 250ml

Chế Phẩm Sinh Học Diamond Nano Gold Siêu Silic Phân Bón Lá Trung Lượng, Siêu Cứng Cây – Chống Đổ Ngã – Hạn Chế Vàng Lá – Tăng Hệ Miễn Dịch – Chắc Hạt – Nặng Quả , Thể Tích 250ml

Công DụngPhức Canxi, Kali, Silic ở Dạng Hữu Cơ Nên Giúp Cây Hấp Thụ Nhanh Và Hiệu Quả CaoChứa Đạm(N) Ở Dạng Amino Acid Rất Tốt Cho Cây TrồngTăng Tính Chống Chịu Hạn, Úng, Rét, Phèn, Mặn, Ngộ Độc Hữu CơTăng Hiệu Quả Sử Dụng Phân Bón, Tăng Khả Năng Quang Hợp Của Cây Trồng ,Tăng Năng Xuất Chất Lượng Nông SảnLàm Cứng Cây, Dai Cành, Xanh Lá Và Đầy Lá , Đều Lá, Cây Phát Triển Cân Đối Kéo Dài Thời Gian Khai Thác Kinh Thế Của Cây Lưu NiênKích Thích Ra Nhiều Cành , Mầm ,Hoa ,Củ, Đậu Hoa, Đậu QủaLàm Tăng Khả Năng Chống Chịu Sâu Bệnh Và Nấm Bệnh Của Cây TrồngLàm Tơi Xốp Đất Trồng Trọt, Khử Độc Các Kim Loại Nặng Trong Đất Trồng Đặc Biệt Là Ngăn Ngừa Asen III Tồn TạiLàm Giảm Chi Phí Cho Bà Con Nông Dân Làm An Toàn Môi Trường Canh TácKhử Độc Đất Trồng, Khử Độc Nước Tưới, Khử Các Mùi Hôi Thối Của Các Loại Phân Hữu CơKhử Lượng Dư Thuốc Trừ Sâu, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Các Vụ Trước Tồn Dư Trong Đất Trồng. Đánh Thức Và Làm Tăng Hiệu Quả Của Phân Bón Khoáng Dư Thừa Làm Chai Cứng Đất Và Độc Chất Các Vụ Trước

Cách DùngCây Lúa:250ml/100Lít Nước Phun Vòa 3 Giai Đoạn ; Cây Đẻ Nhánh, Trước TrổCây Ăn Trái , Cây Công Nghiệp :250ml/100Lít Nước Phun Đều Tán Cây. Phun Định Kỳ 20-30 Ngày /1LầnRau Màu: 500ml/200 Lít Nước ,Phun Ướt Đều Tán Cây, Phun Định Kỳ 7-10 Ngày 1 Lần

Thành Phần: N: 4%; K2O:3,5;SIO2 :16; CaO:9%, Chất Hữu Cơ:6%

Chế Phẩm Sinh Học Diamond Nano Gold Siêu Silic Phân Bón Lá Trung Lượng, Siêu Cứng Cây – Chống Đổ Ngã – Hạn Chế Vàng Lá – Tăng Hệ Miễn Dịch – Chắc Hạt – Nặng Quả , Thể Tích 250ml

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

Chế Phẩm Sinh Học Tnt Nano Gold Điều Hòa Đất Cân Bằng Ph Thể Tích 250Ml

Giới thiệu Chế Phẩm Sinh Học TNT Nano Gold Điều Hòa Đất Cân Bằng pH Thể Tích 250ml

Chế Phẩm Sinh Học TNT Nano Gold Điều Hòa Đất Cân Bằng pH Thể Tích 250ml Công Dụng Ra Hoa , Đậu Trái, Chắc Hạt, Tăng Khả Năng Ra Đọt Và Phát Triển Bộ Rễ . Tăng Năng Xuất Và Chất Lượng Cây Trồng Hạ Phèn, Giảm Độ Chua Ổn Định pH, Cải Tạo Đất , Tăng Độ Phì Nhiêu Kích Thích Hệ Vsv Có Lợi Phát Triển Sử Dụng Cho: Cây Nông Nghiệp Và Hoa Cây Cảnh Sử Dụng Mọi Thời Kỳ Của Cây Cách Dùng Pha 250ml/300Lít Nước Cây Nông Nghiệp : Phun Tưới Vào Thời Kỳ Ra Hoa, Đậu Trái Các Loại Hoa, Rau: Phun Tưới Vào Thời Kỳ Cây Con , Trước Lúc Ra Hoa, Đậu Trái Và Nuôi Trái Cây Lúa (Lúc Có Đòng, Trổ Bông, Ngậm Sữa) Chú Ý Để xa Tầm Tay Trẻ Em Và Bảo Quản Dưới 40 Độ C Không Gây Ngộ Độc Cho Người Và Gia Súc, Không Làm Ô Nhiễm Môi Trường Phun Vào Lúc Sáng Sớm Hoặc Chiều Mát Cần Bảo Quản Nơi Khô Ráo, Tránh Ánh Nắng Mặt Trời Thành Phần HC: 50%,N: 1,5%, P2O5: 3%, K2O:20,%; S: 1,5%; Mg: 0,45%; AxitAmim: 5,39% B: 125ppm; Fe:220ppm; Mn:10ppm; Cu:30ppm; Zn: 65ppm; Cytokinin:600ppm; Auxin: 37ppm; Gibberellin: 21ppm ;Độ Ẩm:3-5% Chế Phẩm Sinh Học TNT Nano Gold Điều Hòa Đất Cân Bằng pH Thể Tích 250ml

Chế Phẩm Sinh Học TNT Nano Gold Điều Hòa Đất Cân Bằng pH Thể Tích 250ml

Công DụngRa Hoa , Đậu Trái, Chắc Hạt, Tăng Khả Năng Ra Đọt Và Phát Triển Bộ Rễ . Tăng Năng Xuất Và Chất Lượng Cây Trồng Hạ Phèn, Giảm Độ Chua Ổn Định pH, Cải Tạo Đất , Tăng Độ Phì Nhiêu Kích Thích Hệ Vsv Có Lợi Phát Triển Sử Dụng Cho: Cây Nông Nghiệp Và Hoa Cây Cảnh Sử Dụng Mọi Thời Kỳ Của Cây

Cách DùngPha 250ml/300Lít Nước Cây Nông Nghiệp : Phun Tưới Vào Thời Kỳ Ra Hoa, Đậu TráiCác Loại Hoa, Rau: Phun Tưới Vào Thời Kỳ Cây Con , Trước Lúc Ra Hoa, Đậu Trái Và Nuôi Trái Cây Lúa (Lúc Có Đòng, Trổ Bông, Ngậm Sữa)

Chú Ý Để xa Tầm Tay Trẻ Em Và Bảo Quản Dưới 40 Độ CKhông Gây Ngộ Độc Cho Người Và Gia Súc, Không Làm Ô Nhiễm Môi TrườngPhun Vào Lúc Sáng Sớm Hoặc Chiều MátCần Bảo Quản Nơi Khô Ráo, Tránh Ánh Nắng Mặt Trời

Thành Phần-HC: 50%,N: 1,5%, P2O5: 3%, K2O:20,%; S: 1,5%; Mg: 0,45%; AxitAmim: 5,39%-B: 125ppm; Fe:220ppm; Mn:10ppm; Cu:30ppm; Zn: 65ppm; Cytokinin:600ppm; Auxin: 37ppm; Gibberellin: 21ppm ;Độ Ẩm:3-5%

Chế Phẩm Sinh Học TNT Nano Gold Điều Hòa Đất Cân Bằng pH Thể Tích 250ml

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

Hiệu Quả Sử Dụng Chế Phẩm Vi Sinh At – Ytb ( Bộ Vi Sinh Vật Hữu Ích) Trong Chăn Nuôi

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Bình Sơn Tây là một trong những hộ tiêu biểu của xã Bình Dương, huyện Đông Triều bước đầu đã sử dụng có hiệu quả chế phẩm vi sinh AT – YTB trong chăn nuôi lợn. Hiện tại, gia đình chị Tuyến đang chăn 50 con lợn thương phẩm. Sau một thời gian sử dụng chế phẩm vi sinh AT – YTB, mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị đã phát huy hiệu quả về giảm ô nhiễm môi trường. Chia sẻ về vấn đề này, chị Tuyến cho biết: “ Trước đây khi chưa đưa chế phẩm vi sinh vào sử dụng, mô hình chăn nuôi lợn của gia đình tôi gây nhiều ô nhiễm ảnh hưởng tới môi trường. Nhưng nay khi đưa vào sử dụng thí điểm gần 3 tháng, tôi thấy rằng: mô hình chăn nuôi của gia đình tôi đã giảm hẳn về mùi hôi thối; đàn lợn cũng không bị dịch bệnh …”

Chế phẩm vi sinh AT – YTB là sản phẩm do Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật y dược – Trường đại học y Thái Bình nghiên cứu sản xuất và đã được Bộ Tài nguyên – Môi trường ( Thuộc Tổng cục môi trường) cấp giấy chứng nhận lưu hành năm 2012. Ngoài tác dụng về xử lý chất thải nông nghiệp, các phế phụ phẩm nông nghiệp và xử lý rác thải sinh hoạt, chế phẩm vi sinh AT – YTB còn có tác dụng xử lý ô nhiễm nước ao hồ, phân hủy các chất hữu cơ, khử mùi hôi thối và tăng sức đề kháng, cũng như tỷ lệ tăng trọng cho vật nuôi..vv.

Theo báo cáo đánh giá của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Triều, lĩnh vực chăn nuôi của huyện trong những năm gần đây đang có xu hướng không ngừng phát triển cả về quy mô và đa dạng hóa về loại giống. Gần đây,  lĩnh vực chăn nuôi của huyện đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao, có vai trò quan trọng trong công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo ở nhiều địa phương trong huyện. Điển hình như ở xã Nguyễn Huệ, Bình Khê, An Sinh, Tràng Lương…vv.

Tuy nhiên với số lượng đàn lợn và gia súc của toàn huyện lên đến khoảng gần 70 nghìn con như hiện nay cũng đang đặt ra vấn đề lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho người và vật nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Để giải quyết vấn đề đó, nhiều hộ dân chăn nuôi ở một số địa phương trong huyện đang sử dụng thử nghiệm chế phẩm vi sinh AT – YTB  và đã cho hiệu quả đáng kể.

Chị Phạm Thị Dung – một trong những hộ dân có mô hình chăn nuôi tổng hợp với số lượng trên 100 con lợn và hàng trăm con gà ở Thôn Đìa Mối, xã An Sinh – huyện Đông Triều cho biết thêm về hiệu quả của sử dụng chế phẩm vi sinh AT – YTB  : “ Sau một thời gian sử dụng chế phẩm vi sinh AT – YTB kết hợp giữa hòa vào thức ăn và phun ở khu  vực chuồng trại, mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình tôi không chỉ có hiệu quả về giảm ô nhiễm môi trường; mà đàn lợn và gà của gia đình còn giảm về dịch bệnh, tăng trọng nhanh hơn. Vì vậy, thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi trên cơ sở kết hợp sử dụng sản phẩm chế phẩm vi sinh phun và cho ăn ….)

Có thể nói, việc sử dụng chế phẩm vi sinh AT – YTB trong chăn nuôi đang là hướng đi giúp người chăn nuôi mang lại nhiều lợi ích thiết thực và cho hiệu quả về giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp vật nuôi có sức đề kháng cao và đồng thời qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, đây còn là một trong những cơ sở quan trọng giúp lĩnh vực chăn nuôi của huyện Đông Triều sẽ phát triển theo hướng an toàn và bền vững.

Bạn đang xem bài viết Gia Công Phân Bón, Chế Phẩm Sinh Học Siamb trên website Inkndrinkmarkers.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!