Bán phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ

(Xem 41)

Hiện tại Huyền Bùi có bán Phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ mặt hoa nở tại vườn, cây và rễ đã phát triển ổn định … Hình ảnh chụp trực tiếp tại nhà

3 kei 5ct Phú thọ
3 kei 5ct Phú thọ
3 kei 5ct Phú thọ
3 kei 5ct Phú thọ

5ct Phú Thọ mặt hoa nở tại vườn
5ct Phú Thọ mặt hoa nở tại vườn

Giá bán: 4.500.000 vnd